Gäddeviken

Gäddeviken
Areal: 38 ha
Kommun: Laxå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 400 000 SEK
Anbudsdag: 26/6 2024
Välskött skog i ett skifte.

Gäddeviken är beläget norr om sjön Unden, mellan Åsebol och Barrud, i Laxå kommun. Fastigheten utgörs av skogsmark utan byggnation, i ett väl samlat skifte, med välskötta bestånd med äldre gallringsskog och föryngringsavverkningbar skog.
Fastigheten uppgår sammanlagt till 38 ha vararv drygt 36 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 7 900 m3sk.

Kontakta Areal

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Gäddeviken

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Foto: Kristian Strandell

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Gäddeviken omfattar sammanlagt 37,7 ha mark i ett skifte. Skogen som är mycket välskött ligger i lätt kuperad, sluttande terräng mot Unden och nås vi en bra skogsbilväg. Virkesförrådet är uppskattat till 7 903 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på hela 218 m3sk/ha. Skogsmarken erbjuder en medelbonitet som uppgår till 7 m3sk/ha och den årliga tillväxten är beräknad till 218 m3sk. Virkesförrådet utgörs av 50-årig välgallrad tallskog samt bestånd med kommande föreslagen föryngringsavverkning. Det dominerande trädslaget är tall, 67 %, följt av gran, 23 % samt björk 10 %.
Avverkningsförslaget under planperioden är på 3 800 m3sk där uttaget främst avser föryngringsavverkning. Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan som upprättats våren 2024.

Jakt

Jakten är uppsagd och därmed fri för köparen vid tillträdet. Ev jaktutrustning såsom jakttorn och likande som finns på fastigheten är jakträttshavarens egendom och ingår inte i överlåtelsen.

Rättsförhållande

Fastighet

Laxå Gäddeviken 1:11, del av

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Fastighetsmäklare

Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier