Gillberga-Byn

Skog nära industrin
Areal: 104 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 500 000 SEK
Anbudsdag: 5/12 2022
Tre närliggande skiften med skog i alla åldrar och god bärighet. Virkesvolym om cirka 11 200 m³sk.

Skogsfastighet med skog i alla åldrar och god tillgänglighet. Fastigheten utgörs av tre närliggande skiften med cirka 15 km väster om skogsindustrierna i Grums. Den produktiva skogsmarken uppgår till 90,2 hektar med en uppskattad virkesvolym om cirka 11 200 m³sk.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Gillberga-Byn

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Inägomark

Åkermarksarealen uppgår till 3,4 hektar.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 90,2 hektar. Virkesförrådet är uppskattat till 11 205 m³sk vilket motsvarar 124 m³sk per hektar. Av den totala virkesvolymen utgörs 63 procent av tall 24 procent av gran och 13 procent av löv. Medelboniteten är 5,6 m³sk per hektar och år och den årliga tillväxten uppgår till 417 m³sk. I huggningsklassen S1 är virkesvolymen uppskattad till 4 305 m³sk. För att veta mer om skogstillståndet se den bifogade skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är upprättad i augusti månad 2022 av Torgny Nygren. All kalmark kommer att planteras på säljarens bekostnad under våren 2023.

Nyckelbiotoper

Det finns ingen registrerad nyckelbiotop på fastigheten.

Jakt

Jakten bedrivs enskilt. Fastigheten ingår i Borgviks älgskötselområde.

Övrigt

Fastigheten är under avstyckning. Ansökan har skickats in till Lantmäteriet. I det fall en köpare vill lägga marken till en fastighet i området är det möjligt att ändra ansökan till en fastighetsreglering.

Rättsförhållande

Fastighet

Säffle Gillberga-Byn 1:6

Ägare

Per-Ove Eriksson 1/2
Jeanette Eriksson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 90,2 ha
Skogsimpediment 7,8 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 3,4 ha
Övrigmark 2,4 ha
Summa: 104,1 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser område av Gillberga-byn 1:6, som är under avstyckning, och därmed finns inget fastställt taxeringsvärde.

Inteckningar

Den avstyckade fastigheten kommer vara fri från penninginteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Gillberga-Byn & vill bli kontaktad

Mäklaren för Gillberga-Byn kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier