Glässnäs

Gård vid älven
Areal: 71 ha
Kommun: Lilla Edet
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 950 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2024
Boende, åkermark och skog vackert beläget vid älven.

Gård utmed Göta Älv, ca 5 km söder om Lilla Edet, med byggnadscentrum i soligt läge och med fin utsikt över gårdens bördiga åkermark ner mot älven. Skog och skogsmarken samt ytterligare åker- och betesmark ligger strax öster ut i fyra skiften. Rejält bostadshus i beboligt skick men med renoveringsbehov. Nära till kommunikation och pendling till Göteborgsregionen. Kontakta ansvarig mäklare för visning.

Kontakta Areal

Torbjörn Mellin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Glässnäs

Torbjörn Mellin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Torbjörn Mellin och Marcus Hallenberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Rejält bostadshus med fin utsikt åt väster ut över fastighetens åkermark som sträcker sig vackert ner till Göta älv. Ordentligt renoverat runt 1989, därefter skött och vårdat. Byggår 1909 med boarea om ca 140 kvm och biarea ca 30 kvm enligt taxering. Fördelat på fem rum, varav tre möjliga sovrum. Därtill kök, bad och WC, entré, hallar och förvaringsutrymme. Bostadsbyggnaden bedöms som beboelig men i behov av en renovering.

Byggnadssätt: Torpargrund med murad grundmur. Däröver
trästomme och träklädsel under ett betongtegeltak.
Hängrännor och plåtarbeten: Plåt.
Ventilation: Självdrag samt bad och köksfläkt.
Fönster: 3-glas isolerade.
Elinstallationer: Äldre men väl fungerande.

Planlösning:
Entréplan: Entréhall med trappa till övervåningen, tvådelat vardagsrum, kök, bad och separat WC, pannrum och groventré.
Övervåning: Hall, WC och tre sovrum samt förvaringsutrymme.
Kök: Äldre kök med matplats vid fönster. Spis, spisfläkt, diskmaskin, kylskåp, diskbänk, avställningsytor samt över och underskåp. Dubbel kyl/frys av hög modell i anslutning till köket. Vitvarorna är av varierande ålder.

Badrum på entréplan: Badrum med klinkers på golvet och våtrumsväv på väggarna. Duschkabin, handfat, spegelskåp och badrumsfläkt.
Tvätt: Nyare tvättmaskin och torktumlare av fabrikat Miele.
WC på entréplan: Separat WC med toalett och handfat i anslutning till badrummet.
WC på övervåning: Med WC och handfat.

Vatten, Avlopp, Uppvärmning och eldstäder

Vatten: Egen grävd brunn med dränkbar pump. Hydrofor och vattenfilter (aqua expert) i pannrummet.
Avlopp: Eget avlopp till äldre trekammarbrunn med okänd efterrening. I dagsläget godkänd enligt säljarna.
Uppvärmning: Vattenburet värmesystem med vägghängda element. Luft/vattenburen värmepump samt vedpanna Termia från år 2002 och två ackumulatortankar.
Eldstäder: Murad skorsten som används av vedpannan. Regelbundet sotad, brandskyddskontroll utförd 2024-05-13. Se vidare brandskyddsdokument på Areals
hemsida.

Renoveringar

Omklädsling och tilläggsisolerat samt nya fönster ca år 1989.

Fiber

Fastigheten är ej ansluten till fiber.

Energideklaration

Fastigheten är energideklarerad 2024-04-05 och har energiklass D. Se vidare energideklarations dokument på Areals hemsida.

Driftskostnader

Uppvärmning: Se elkostnad och kommentar nedan.
El: 21 484 kr (11 378 Kwh)
Renhållning: 2 820 kr
Slamtömning: 1 300 kr
Sotning: 4 000 kr (4 ggr/år)
Vägavgift: Vid behov kan vägavgifter finnas.
Försäkring: 6 753 kr
Totalt: 36 357 kr

Kommentarer till driftskostnad:
Säljarna har inte på många år bott i bostadshuset. Bostadsbyggnaden har varit uthyrt till i huvudsak 1 person under senare år. Kostnaden kan variera avsevärt beroende på antal i hushållet och levnadssätt. Observera att det finns kostnader i ovan som kan tillskrivas gården i sin helhet, så som att delar av försäkringen härrör skogen.

Kommunikation och service

Ca 4,5 km till Lilla Edet och ca 49 km till Göteborg. I Lilla Edet finns förskola och barnomsorg, skola 1-9 samt gymnasium. Likaså finner du här vårdcentral, livsmedelsaffärer m.m. I fastighetens närhet finns dessutom bussförbindelse både norr och söderut.

Ekonomibyggnader

Vedbod/garage

Äldre och enklare byggnad i trä med tegeltak och gjutet golv. Ena halvan är ett garage och andra halvan vedbod. Säljaren önskar att byggnaden övertas i ostädat skick.

Jordkällare med källarvind

Gammal traditionell jordkällare med överbyggnad (källarvind). Stensatt jordkällare samt överbyggnad i trä under ett tegeltak. Byggnaden har stort renoveringsbehov. Säljaren önskar att byggnaden övertas i ostädat skick.

Övriga byggnader

På fastigheten finns också ett enklare växthus i plast samt en äldre halvt nerrasad smedja och ett litet f.d. pumprum. Två mindre skjul finns i anslutning till åkerskiftena som ligger strax österut. Ekonomibyggnaderna övertas i befintligt skick och ostädade.

Skog och mark

Åker- och betesmark samt EU-stöd

En stor del av gårdens bördiga åkermark ligger i anslutning till fastighetens byggnader och vetter vackert ner mot Göta älv. Från fastighetens bostadsbyggnad har man god uppsikt över åkermarken ner mot Göta älv. Fastigheten har även åker/betesmark en liten bit öster ut. Den odlade marken är i god hävd och brukad. Enligt taxering är det ca 12 ha åkermark och ca 2 ha betesmark. I skogsbruksplanen är det redovisat ca 11,1 ha inägomark totalt. Dräneringsstatusen är okänd. Åker- och betesmark är utarrenderad t.o.m. 2024-12-31 och därefter tillgänglig för köparen om han så önskar. Den lantbrukare som brukat marken har om köpare så önskar intresse av att fortsätta bruka marken framöver. Vad gäller EU-stöd brukas åker- och betesmarken idag ekologiskt. Några stödrätter finns numera inte. Köparen söker själv stöd om han väljer att själv bruka marken. Fastigheten ligger i stödområde 10 (enligt Jordbruksverkets hemsida).

Skosgmark

Varierande och trevlig skogsmark med allt från växtliga och bördiga granungskogar till Norrlandslik, lite magrare tallmarker. Skogen är fördelad på 3 skiften. Skogsbruksplan finns upprättad i april 2020, inget är avverkat sedan planen upprättades enligt säljaren. Virkesvolymen är efter uppräkning av tillväxten med 4 år beräknad till ca 6 400 m3sk varav ca 2 100 m3sk är i huggningsklasserna S1 och S2 och bör därmed vara lämplig att avverka. I övrigt återfinns en stor del av virkesförrådet i det växtliga åldersspannet 30-50 år. Virkesförrådet är fördelat på ca 54% tall, 24% gran och ca 23% löv. Fastigheten är lite unik med sin höga andel tall, vilket på många håll saknas i dagens skogslandskap.

Nyckelbiotoper, reservat m.m.

Fastigheten berörs inte av några kända nyckelbiotoper. Skiftet längst i norr berörs av ett par mindre s.k. sumpskogsområden. På fastigheten finns också ett antal fornlämningar registrerade. Fastigheten har del i Långemossen naturreservat med ca 9,5 ha, mestadels myrmark och endast jakt får bedrivas där. Angående naturreservatets utbredning, se skogskarta. Fastigheten berörs av vattenskyddsområde. Se vidare karta ”Naturvård” på areal.se/glassnas. Uppgifterna härrör från säljaren och enligt sökning i Metria databas samt förfrågan hos Skogsstyrelsen, 2024-04-23.

Jakt

Trevlig jaktmark i viltrika och varierande biotoper. Allt från det öppna landskapets jakter runt åkermarken ner mot älven till riktig Norrlandskänsla på de tysta och rofyllda skiftena i nordöst. Här finns älg, rådjur, hjort och gott om gris. Fastigheten ingår i Lilla Edets Norra Älgskötselområde och Kronskötselområde. Älgjakten är i dagsläget registrerad i Tungetorp älgjaktlag. Jakten är tillgänglig för en köpare fr.o.m. 1 juli 2024. På fastigheten finns ett antal jakttorn och en åtelanläggning som ej ingår i försäljningen.

Fiske

Där fastigheten har rätt till fiske ingår detta.

Vägar

Lilla Edet Kärra GA:7 med i dagsläget 2,66%. Observera att infarten strax innan rondellen kan komma att stängas i framtiden och då höjs fastighetens andelstal till 12.53%. Ingen kostnad har hittills tagits ut.

Barsjön– Långemossen vägförening med 3,88 %. Kostnad tas ut vid behov. Detta är vägen in till/mot de två nordliga skogsskiftena.

Vägen till ”sydöstra skogsskiftet” - vägförening och andelstal saknas. Vägen sköts och bekostas vid behov och efter slitage.

Vägen från byggnadscentrum och ner till villafastigheten Glässnäs 3:2 (vid älven) - vägförening och andelstal saknas. Sköts och bekostas tillsammans vid behov och efter slitage.

Observera att kostnader kan förekomma i framtiden för samtliga vägar.

Övrigt

Pågående ledningsarbete i befintlig ledningsgata gällande skiftet längst i norr. Fastigheten har ingått avtal med ledningsägare (Vattenfall) för genomförande av renovering/upprustning av befintlig ledning samt breddning till 46 m ledningsgata. För mer info se dokument på Areals hemsida eller kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Lilla Edet Glässnäs 3:1 och 1:8

Ägare

Ing-Marie Ljungberg 1/2
Eva-Lena Ljungberg 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 40,8 ha
Impediment 5,7 ha
Väg och kraftledning 3,0 ha
Inägomark 11,4 ha
Övrigmark 10,1 ha
Vatten 2,5 ha
Summa: 73,5 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

1 pantbrev om totalt 497 000 kr följer fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Uddevalla

Ödsmål 230
459 94   Ljungskile
Alla objekt från Uddevalla

Ansvarig mäklare

Torbjörn Mellin
Torbjörn Mellin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Fastighetsmäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier