Kläppsjö

Skog i ett skifte
Areal: 210 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 100 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2024
Obebyggd skogsfastighet med mycket god tillgänglighet i ett skifte om 166 ha produktiv skog med virkesförråd om 17 400 m³sk.

Talldominerad skogsfastighet om ca 210 ha i ett sammanhängande skifte med god tillväxt och tillgänglighet via bra vägnät. Fastigheten är obebyggd och ligger ca 20 km öster om Junsele i Sollefteå kommun. Produktiv skogsmark om 166,3 ha med ett virkesförråd om ca 17 400 m³sk. Största andelen är gallringsskog på 126,1 ha med virkesförråd ca 15 100 m³sk samt röjningsskog om 31,9 ha. Årlig tillväxt ca 900 m³sk. Fastigheten har få åtgärdsförslag under planperioden. Jakt i VVO om 6 900 ha.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Kläppsjö

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 85

Video

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Åsa G. Torell

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2022 av High Coast Forestry. Planen är uppräknad med ett års tillväxt.

Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 166,3 hektar med totalt virkesförråd om ca 17 400 m³sk, vilket ger ett medeltal om 105 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 900 m³sk per år och boniteten ligger på 5,1 m³sk/ha. Det dominerande trädslaget är tall som upptar 82 % av virkesförrådet, gran 14 % och löv 4 %.

Största andelen skog är gallringsskog i huggningsklassen G1 76 % (126,1 ha) med ett virkesförråd om ca 15 100 m³sk. Röjningsskog R1 och R2 är 19 % (31,9 ha) Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder i huggningsklasserna S1 och S3 är 5 % (8,3 ha) med ett virkesförråd om ca 1 240 m³sk.
Andelen yngre skog än 20 år är 15 % (24 ha).

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som röjning om 13,5 ha under planperioden.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten annat än fyra områden som är bedömda som sumpskog. Tre områden är satt som målklass NO (Natur Orört) i skogsbruksplanen, det är skog äldre än 120 år och är satt som huggningsklass S3. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns fyra kända fornlämningar på fastigheten, fångstgropar, fångstgropsystem samt härd. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt finns. Fastigheten ligger inom Kläppsjö VVO som omfattar ca 6 900 ha.

Älgjakt bedrivs genom Kläppsjö jaktlags ideella förening ca 24 jägare.
Insats skall betalas till jaktlaget som för närvarande är 6 000 kr. Årlig medlemsavgift är 1 200 kr och sedan delar de antal jägare som jagar aktuell dag när älg fälls på fällavgift och markägarfond samt delar på kött.

Ordförande i Kläppsjö VVO Jan Eriksson 070 376 69 86.

​Småvilt jagas över hela området.

Vägar

Fastigheten har mycket god tillgänglighet genom vägar som går över fastigheten. Fastigheten har del i Kläppsjövägarnas Samfällighetsförening som delar på gemensamma underhåll för vägarna. Fastigheten har 7,16 % andel i östra vägsystemet. Utdebitering sker vid behov.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstilstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit bosatt i glesbyggdssocken i Sollefteå kommun sedan minst ett år tillbaka.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Taxeringsvärde

Fastigheten har nyligen bildats genom avstyckning så det finns än inget åsatt taxeringsvärde på fastigheten.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkelt för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan
kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Kläppsjö 1:90

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 210,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 166,3 ha
Myr/kärr/mosse 39,8 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Summa: 206,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 85

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Kläppsjö & vill bli kontaktad

Mäklaren för Kläppsjö kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier