Klemetsskögle

Klemetsskögle
Areal: 105 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 500 000 SEK
Anbudsdag: 25/6 2024
Obebyggd skogsfastighet utanför Näshult. Eget vatten, bra vägar och god tillväxt. Jakt och fiske

Skogsfastigheten Klemetsskögle, innefattande del av Klemetsskögle 1:2 samt del av Klemetsskögle 1:3, utgör en obebyggd och rejäl skogsfastighet med bra vägnät och bra tillväxtskogar. Fastigheten består av ett större, välarronderat skifte om ca 105 ha varav produktiv skogsmark uppgår till 100 ha. Virkesförrådet uppgår till ca 12 650 m³sk med 50 % av arealen i huggningsklass G1. Arealen jordbruksmark uppgår till 2 ha. Jakt och fiskerätt följer.

Skogsmarken ligger ostört belägen ca 8 km utanför Näshult. Avstånd till Åseda ca 15 km, Virserum ca 16 km och Vetlanda ca 36 km.

Kontakta Areal

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Klemetsskögle

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 26 bilder
Visa alla 26 bilder

Foto: Henrik Gunnarsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

Inga byggnader på fastigheten.

Åker- och betesmark

Arealen jordbruksmark uppgår till ca 2 ha enligt skogsbruksplanerna, klassad som inäga/åker. Marken utgör i huvudsak åkermark. Tillkommer gör ca 6 ha som i skogsbruksplanen är klassad som skogsmark, men i praktiken är igenväxande hagmarken/betesmarker. Åkermarken är muntligt upplåten fram till 2024-12-31. Ev. ersättning för perioden tillfaller Säljaren.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark består till övervägande del av växtliga gallringsskogar i huggningsklass G1, ca 49 % av arealen, med betydande volyms- och värdetillväxt. Allt samlat i ett skifte med bra och väl utbyggt vägnät.

På fastigheten finns två skogsbruksplaner upprättade/reviderade i april 2024 via JR Skog. Enligt skogsbruksplanerna uppgår den totala arealen produktiv skogsmark till 100,3 ha med ett virkesförråd om 12 646 m³sk, (126 m³sk/ha).

Klemetsskögle 1:2 omfattar 52,3 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 7 035 m³sk, (135 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 38 %, gran 57 % och löv 5 %. Medelbonitet är beräknad till 8,8 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till ca 350 m³sk.

Klemetsskögle 1:3 omfattar 48 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 5 611 m³sk (117 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 23 %, gran 60 %, björk 13 % samt ek mm 4 %. Medelboniteten är beräknad till 7,8 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till ca 275 m³sk.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Då fastigheten ligger tämligen ostört belägen utan störande trafik eller annan infrastruktur, bra blandning på skogsbestånd, tillgång till vatten och gölar samt hagmarker och beten, så erbjuds goda möjligheter till bra jaktdagar. Tillgång på älg, rådjur och vildsvin samt övrigt småvilt. Fastigheten ingår i lokalt älgjaktslag.

Jakträtten på fastigheten tillfaller Köparen på tillträdesdagen, exkl. all rådjursjakt. Rådjursjakten förbehålls säljarna vederlagsfritt i 15 år fram till 2039-06-30.

Fiske

Fastigheterna Klemetsskögle 1:2 och 1:3s fiskerätt i Togöl (Klemetsskögle S:2) följer försäljningsobjektet. Klemetsskögle 1:2 fiskerätt i Väggöl och Brogöl följer skogen (avstyckningen) från 1:2.

Övrigt

Fastighetens gränser kan var bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

del av Vetlanda Klemetssköggle 1:2, 1:3

Taxeringsvärde

Saknas i dagsläget på försäljningsobjektet. Kommer fastställas efter avslutad och registrerad lantmäteriförrättning
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier