Kolbäck

Vildmarkskänsla
Areal: 11 ha
Kommun: Vårgårda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 500 000 SEK
Anbudsdag: 19/6 2024
Rekreationsfastighet som erbjuder naturupplevelser med djur och fågelliv, strax väster om Vårgårda.

Rekreationsfastigheten Kolbäck utgör en del av Store Mosse som ligger strax väster om Vårgårda. Fastigheten ligger i östra kanten av Store Mosse och erbjuder naturupplevelser med djur och fågelliv med Svartån som gräns mot öster och i väster breder Store Mosse ut sig. Här kan ni skapa ert viltparadis och studera de vilda fåglarna och djuren. Antingen mot den öppna mossen, vid viltvattnen eller efter Svartåns strand. Bland träden i den skyddande skogen söker älg, hjort och vildsvin sina daglegor. Om man har tur kan man se bävern när den simmar sakta fram eller tranornas dans en vacker vårdag.

Kontakta Areal

Johan Melin

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Kolbäck

Johan Melin

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Bilder

Visa alla 8 bilder
Visa alla 8 bilder

Foto: Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Kolbäck har en rationell ägofigur med varierad skogsmark och skogsbestånd. En skogsbruksplan upprättades i juni 2018 och har sedan skrivits fram av Södra, som avser perioden 2018-06-05 och tio år framåt. Den produktiva skogsmarken bedöms i skogsbruksplanen till 6,2 ha med ett totalt virkesförråd om cirka 763 m³sk, vilket ger ett medeltal om 123 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tydligt barrdominerad med övervägande del tallskog och lövandelen som finns bidrar till en god variation i skogsbestånden. Av virkesförrådet utgör 67 % tall, 3 % gran och 31 % löv. Åldersklassfördelningen har en tyngdpunkt i medelålders till äldre skog i åldrarna 50-80 år. Medelboniteten bedöms till 3,5 m³sk/ha. Under senare år har strategin för brukandet av skogen från nuvarande ägare varit att skapa en plats för de vilda djuren att trivas i. Skogen har brukats väldigt extensivt och fokus har varit att skapa naturvärden vilkets återspeglas i den nuvarande skogsbruksplanen. Här kan en ny ägare fortsätta med nuvarande brukningsstrategi alternativt skapa sin egen skog efter egna tankar och intressen.

Jakt

Jaktmarkerna på Kolbäck är välarronderade och omväxlande med sin varierande terräng med mosskog, mindre viltvatten och sin östra gräns i Svartån. Inga större bilvägar går igenom eller i närheten av fastigheten. Det är med andra ord utmärkta förutsättningar för såväl smyg- som vaktjakt för den jaktintresserade. Fastigheten är belägen i ett område med starka viltstammar där vanligast förekommande viltslag är vildsvin och rådjur. Även älg förekommer medan kron- och dovhjort finns mer sporadiskt på markerna. Jakträtten är fri att disponera för en ny ägare från tillträdesdagen. Nuvarande jakttorn är nuvarande jakträtt.

Rättsförhållande

Fastighet

Vårgårda Kolbäck 1:25

Ägare

Linda Rikardsson 1/2
Martin Kjell 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 11,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,2 ha
Skogsmark 5,4 ha
Summa: 11,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsimpediment 47 000 kr
Summa: 47 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Göteborg

Torpavallsgatan 11
416 73   Göteborg
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Fastighetsmäklare

Jacob Nord
Jacob Nord
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-652 22 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier