Laxviken

Virkesrikt skogsskifte
Areal: 95 ha
Kommun: Krokom
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 900 000 SEK
Anbudsdag: 8/7 2024
Välarronderad med 86,4 ha produktiv skog, 12 230 m³sk, och jakt på 3 500 ha.

Växtligt och fint arronderat skogsskifte beläget mellan Laxviken och Laxsjö. Den produktiva skogsmarken uppgår till 86,4 ha med ett virkesförråd om 12 230 m³sk varav hela 7 785 m³sk utgörs av växande G1 skog. S1 och S2 skog om 4 088 m³sk. Virkesförråd per ha uppgår till 142 m³sk/ha. Fastigheten ingår idag i jaktlag som förfogar över 3 500 ha.

Fastigheten erbjuder:
– En god investering med dess stora andel växande skog.
– Möjlighet till direktavkastning och bidrag till de löpande kostnaderna med avverkningsmogna skogen.
– Goda möjligheter till rekreation i form av jakt på större areal.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Laxviken

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2023 av Kalle Lennartsson, Högarna Skog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 86,4 ha och har ett virkesförråd om 12 230 m³sk varav hela 7 785 m³sk utgörs av växande G1 skog. S1 och S2 skog om 4 088 m³sk. Fastigheten har en god medelbonitet som är beräknad till 4,6 m³sk per ha och ett medeltal på 142 m³sk/ha. Fastigheten är grandominerad (61 %) följt av tall (22 %) och löv (17 %).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, fornlämningar m.m.

Det finns idag en biotop som omfattar 1,1 ha benämnd å eller bäckmiljö. Utöver detta finns inga ytterligare områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornlämningar eller dylikt registrerade. (Källa SeSverige)

Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår idag i jaktlag som förfogar över 3 500 ha. I dagsläget småvilt bara på egen mark.

Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i befintligt jaktlag, angränsande jaktlag, alt registrera marken själv. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt på tillträdesdagen, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Krokom Laxviken 3:35, del av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 86,4 ha
Myr/kärr/mosse 8,3 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 94,9 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Inga inteckningar kommer att medfölja försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokom kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier