Mellankleven

För den händige
Areal: 13 ha
Kommun: Mellerud
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 800 000 SEK
Anbudsdag: 22/5 2024
Med vacker utsikt över det öppna jordbrukslandskapet och strandlinje mot Vänern.

På Dalboslätten östra kant, med strandlinje mot Vänern, ligger gården Mellan-Kleven. Boplatsen ligger praktiskt belägen nära väg och med vacker utsikt över det öppna jordbrukslandskapet. Här finns möjlighet för den händige att skapa en vacker boplats med möjlighet till småskaligt jord- och skogsbruk.

Fastigheten har en total areal om 13,8 ha i en praktisk ägofigur varav 6,6 ha produktiv skogsmark och 6,1 ha jordbruksmark. Gården är bebyggd med ett bostadshus och en äldre torkanläggning, bägge i ett enkelt skick.

Kontakta Areal

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare

Mellankleven

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Marcus Hallenberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Byggnaden som är från 1936 är uppförd 1 2/3 plan med stomme av timmer på torpargrund med mindre källare. Fasad beklädd med stående träpanel. Sadeltak beklätt med plåt. Uppvärmning med luft/luft -värmepump. I köket finns en eldstad förlagd med eldningsförbud. I byggnaden finns också elelement samt ett vattenburet uppvärmningssystem med element, ej funktionsdugligt. Vatten är kommunalt. Avlopp kopplat till en äldre brunn. Byggnadsmått om ca 9 x 10 meter. Boytan uppgår enligt taxeringsuppgifter till 90 kvm med biytor om 30 kvm. Fiber finns framdraget till fastigheten. Till följd bristande underhåll samt att byggnaden under en längre tid varit obebodd så är den idag i ett sämre skick och får genomgående ses som ett renoveringsobjekt.

På entréplanet finns kök, badrum, skafferi, sovrum, vardagsrum samt hall. Via trappen i hallen nås övervåningen där det finns ett sovrum, hall samt kök och kontor.

Energideklaration och byggnadsbesiktning

Idag saknas energideklaration samt byggnadsbesiktning. Dessa kommer ej att upprättas av säljaren innan överlåtelsen.

Driftskostnader

Uppvärmning och el Ingen uppgift.
Renhållning 3 900 kr
Vatten och Avlopp 3 000 kr
Försäkring 8 500 kr
Sotning 550 kr
Vägavgifter 1 100 kr
Fiber 12 000 kr

Finns avtal med Dalnet om gruppanslutning vad gäller fiber.

Ekonomibyggnader

Torkanläggning

Byggnaden är från början av 1960-talet och 1964 byggdes tork med tippgrop till. Byggnaden är uppförd med en stomme av trästolp och timmer på stenplintar. Byggnadens loge och vagnslider på hårdgjorda ytor samt en äldre tork med tippgrop. Fasad är beklädd med träpanel. Sadeltak beklätt med plåt. Byggnadsmått om ca 10 x 14 meter.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen bedöms arealen inägomark uppgå till 6,1 ha. Efter uppmätning på ortofoto bedöms arealen åkermark till ca 5,7 ha. Åkermarken är lättillgänglig från väg.

Skogsmark

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under början av 2024. Enligt skogsbruksplanen bedöms arealen produktiv skogsmark uppgå till 6,6 ha med ett totalt virkesförråd om 1 714 m³sk, vilket i medeltal blir 260 m³sk/ha. Trädslagsfördelning med 70 % gran, 17 % tall och resterande del löv. Boniteten bedöms enligt skogsbruksplanen till 8 m³sk/ha och år. Enligt skogsbruksplanen finns avverkningsförslag om totalt 1 310 m³sk vara föryngringsavverkning om 1 162 m³sk och gallring om 148 m³sk.

För mer information om skogen se bilagda delar av skogsbruksplan.

Jakt

Fastigheten ingår i Melleruds östra älgskötselområde och KSO Södra Dal. I området finns älg och rådjur i varierande omfattning, detta utöver övrigt småvilt.

Rättsförhållande

Fastighet

Mellerud Bolstads-Kleven 2:1

Ägare

Karl Ivar Karlsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 10,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,6 ha
Inägomark 6,1 ha
Övrigmark 1,1 ha
Summa: 13,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 412 000 kr
Skogsmark 841 000 kr
Tomtmark 176 000 kr
Bostadsbyggnader 308 000 kr
Ekonomibyggnader 396 000 kr
Summa: 2 133 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns idag penninginteckningar om total 1 240 000 kr. Dessa är samtliga datapantbrev. Fastigheten Mellerud Bolstads-Kleven 2:1 är idag samintecknad med fastigheterna Mellerud Bolstads-Kleven 2:2 och Mellerud Bolstads-Kleven 2:3. På tillträdesdagen kommer fastigheten Mellerud Bolstads-Kleven 2:1 ha penninginteckningar om totalt 440 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Fastighetsmäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier