Mo

Ungskogar i Mo
Areal: 54 ha
Kommun: Ockelbo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 950 000 SEK
Välarronderad ungskogsfastighet. Inga byggnader. Jakt i VVO.

Obebyggd skogsfastighet belägen i byn Mo norr om Ockelbo. Fastigheten har 54 ha mark väl samlad i ett skifte. Virkesförrådet uppskattas till ca 4 000 m³sk fördelat på 48 ha produktiv skogsmark. På en stor del av arealen finns skog i yngre åldersklasser med bra värdetillväxt. Jakt i viltvårdsområde med 5 500 ha mark.

Kontakta Areal

Peter Svensson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Mo

Peter Svensson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder

Visa alla 23 bilder
Visa alla 23 bilder

Foto: Kerstin Granath, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 48,4 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 057 m³sk, vilket motsvarar 84 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 68 % av virkesförrådet medan gran har 18 % och löv 14 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,7 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 162 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad av Kristoffer Lager i juli 2022.

Vägar

Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Ockelbo Mo GA:6 avseende gemensamma vägar. Vägarna förvaltas av Mo-Hedsjöns samfällighetsförening.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Mo viltvårdsområde som omfattar ca 5 500 ha jaktmark. I området bedrivs främst jakt på älg, rådjur och skogsfågel kryddat med spännande jakt på björn. Avskjutningsmålet för älgjakten 2022 var tre vuxna älgar och fyra kalvar som också har fällts. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt, småviltjakten får bedrivas enskilt på hela området. Kontaktperson och jaktledare är Anders Eriksson, 070-264 94 49.

Rättsförhållande

Fastighet

Ockelbo Mo 8:44

Ägare

Eva-Marie Linde 1/2
Kristina Linde 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 54,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 48,4 ha
Impediment 2,7 ha
Övrigmark 3,2 ha
Summa: 54,3 ha

Taxeringsvärde

Värderingsobjektet är taxerat som ”Lantbruksenhet, obebyggd” (typkod 110). Taxeringsvärdet avseende 2020 är 921 000 kr. För mer information se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person, exempelvis aktiebolag, kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-06-08
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Sandviken

Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Alla objekt från Sandviken

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Fastighetsmäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Mo & vill bli kontaktad

Mäklaren för Mo kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier