Molins Lantbruk

Produktionsgård i full drift
Areal: 43 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 800 000 SEK
Anbudsdag: 12/8 2024
Välskött gård vid Storsjön. Fint boende, modern ladugård med 87 liggbås, ekonomibyggnader, åker och sidoarrenden om 125 ha.

Välskött produktionsgård som ligger i vackra Hoverberg, ca 70 km söder om Östersund. Gården utgörs av större bostadshus om 9 rok samt flertalet ekonomibyggnader väl anpassade för den nuvarande driften. Den moderna ladugården (2018) med 87 liggbås för kor och kalvar utgör hjärtat i den väl fungerande verksamheten. Gården har idag ca 22 ha egen åkermark samt ca 125 ha avtalade sidoarrenden. Vidare ingår ca 17 ha skog samt ekonomibyggnader för köttdjursproduktion, med möjlighet att ställa om till mjölkproduktion. Den egna åkermarken ligger väl samlad runt gården, samt de övriga sidoarrenden som idag finns ligger i närområdet är väl anpassade för djurantal och den övriga verksamheten. Med dess vackra belägenhet vid Storsjön finns många fina möjligheter till rekreation med jakt och fiske. Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning.

Till fastigheten Eltnäset 3:2 hör idag ca 267 ha produktiv skogsmark, där 17,9 ha som ligger i närområdet kommer att medfölja denna försäljning. Den övriga produktiva skogsmarken kommer att erbjudas att köpas separat, för den som önskar. Vid intresse av den övriga skogsmarken vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Molins Lantbruk

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 28 bilder
Visa alla 28 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se och säljarna

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Fantastiskt belägen med utsikt över den egna marken och Storsjön ligger detta mycket charmiga bostadshus i 2 plan inrett med 9 rok och stor och nybyggd uteplats i söderläge. Huset har byggår 1914 och är uppfört i timmer på grund av natursten med plåttak av typ tegelprofil. Treglasfönster i stora delar av huset, samt några äldre fönster i tvåglas.

Huset har genomgått en större renovering med bl.a. nytt tak, värmesystem, nytt kök, nytt badrum samt målning. Boarea om 140 kvm enligt fastighetsregistret.

Planlösning:
På entréplan kommer man in genom dubbeldörr i en rymlig hall med panel på väggarna. Vidare återfinns kök, matplats, vardagsrum med trägolv och kakelugn (ej eldningsbar), kontor, badrum, wc, pannrum samt tvättstuga. Groventré där värmepumpen är placerad.

Övre plan med större hall med högt i tak samt sju stycken sovrum, tre stora samt fyra mindre med snedtak.

Källare under del av huset. Här återfinns en äldre potatiskällare.

Köket är renoverat 2019 och utrustat med köksö, vedspis, spishäll, inbyggd ugn, kyl och frys, inbyggd micro. Köket har stora avlastningsytor och är inrett med bröstpanel. Stor och rymlig matplats ligger i anslutning till köket.

Badrummet är utrustat med badkar, handfat, dusch och wc, med golv och väggar av plastmatta och golvvärme.
Mindre wc med golv av plastmatta och väggar av träpanel.

Tvättstuga med golv av plastmatta och kakel på väggarna, utrustad med delvis tvättställ, tvättmaskin och torktumlare.

Vid bostadshuset finns en stor gräsmatta och en lekstuga uppförd i trä.

Uppvärmning:
Jordvärmepump till vattenburet system (2016) samt vedspis i kök. Den äldre vedpannan finns kvar med möjlighet att nyttja om behov finns.

Vatten och avlopp:
Eget vatten med bra kvalitet från vattenkälla med självtryck till gården.
Avlopp till trekammarbrunn.

Energideklaration

Energideklaration är ej upprättad.

Fiber

Fiber finns indraget i huset.

Närområdet

I Svenstavik, ca 7,5 km från gården finns kommunkontor, hälsocentral, förskola till gymnasium, köpcentrum och mycket mer. Kollektivtrafiken är väl utbyggd och det finns goda möjligheter att även resa till och från Östersund som ligger cirka 50 minuter bort. ​

Ekonomibyggnader

Gården idag

På fastigheten finns ett modernt lösdriftstall som i dagsläget används till köttdjursproduktion, en äldre ladugård som tidigare används för mjölkproduktion, en ligghall med djupströbädd, verkstad, maskinhall/förråd, häststall samt flertal byggnader som nyttjas utifrån verksamhetens behov.

De nuvarande ägarna investerade i ny ladugård samt ny gödselbrunn 2018. De har nu en besättning om 94 st kor med kalv, 11 rekryteringskvigor samt fyra avelstjurar av rasen hereford/limousine. Djuren går under sommarhalvåret till stor del på sk fäbodbete vilket ägarna sett som en god anledning till djurens välmående och fina tillväxtkurvor. Lönsamheten har varit god på gården där båda ägarna har varit verksamma i driften på heltid.

Säljarna ser gärna att en ny ägare även tar över den befintliga drift som idag bedrivs på gården. Detta inkluderar både djur och nödvändiga inventarier som idag nyttjas för den dagliga driften. Korna kommer att kalva januari-mars, vilket blir en direkt inkomst till en köpare om tillträde skett innan dess. Möjlighet kommer att ges att lämna bud enbart på gården alternativt att lämna bud på gården inkluderat med djur, maskiner och inventarier.

För mer detaljerad information gällande produktionsdelen/driften samt årsbokslut, EU-stöd, djur och inventarieförteckning m.m., vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Ladugård

Modern ladugård om ca 1 040 m² och stallmått 52m*20m. Byggnaden är uppförd 2018 i trä (limträstomme) med plåttak och fyra väggar för bättre stallklimat och tillväxt på djuren. Grunden är betongplatta under hela byggnaden. Byggnaden har plats för ca 170-180 djur och är inredd med 87 st liggbås med gummimattor uppdelat i två grupper, kalvgömmor, stor halmströbädd för kalvning samt uppvärmt personalrum för hygien. Två skrapgångar utrustade med automatiska skrapspel till kulvert med tryckare ut till gödselbrunn. Skrapgångarna är rillade för bättre brunst och betäckning och har golvvärme.

Ljus ladugård med dimmbar LED belysning och många fönster samt kameraövervakning för bra koll under kalvningsperioden januari-mars.

Modern och praktisk foderhantering med längsgående foderbord under tak på ena långsidan med både pinn- och låsbara frontar samt el uppvärmda vattenkoppar. Fyra stora skjutdörrar för större maskiner.

Äldre ladugård med påbyggd ligghall

Byggd mitten på 1900-talet med en byggarea om ca 300 m². Byggnaden har murad grund och är i övrigt byggd i trä med träpanel och plåttak. Gödselbrunn på 170m³ under golv. Ladugården som var avsedd för mjölkproduktion är inredd med äldre mjölkdel (som idag inte nyttjas i driften) samt lösdriftsdel som däremot nyttjas för ungdjuren.Loge på hela övreplan med hötork för hantering av lös hö. Påbyggd ligghall (1996) med två djupströbädd, foderbord, rundbalsrivare och el uppvärmda vattenkoppar används i dagsläget för ungdjur och avelstjurar. Byggarea 138 m² med mått 12m*11,5m.

Stall/förråd

Byggnad uppförd på platta på marken, i trä med tak av tegel. El draget och kopplade tvåglasfönster. Det finns vatten och avlopp i stallet.

Maskinhall

Byggnad uppförd i början på 1990 av trä med plåttak med tegelprofil. Byggarea om ca 180 m², mått 20m*9 m. Grund av betong under stomme, resten grusgolv. Fönster av typ kopplade tvåglas.

Byggnaden är indelad i sektioner med flera portar, med porthöjd 3m. Plats för maskiner, halm och utsäde.

Gödselbrunnar

På fastigheten finns två gödselbrunnar om 1 430 m³ respektive 450 m³. Den större brunnen anlades 2018 i samband med uppförandet av ligghallen och är väl tilltagen för den djurbesättning som ladugården idag är anpassad för.

Den mindre gödselbrunnen är avsedd för den äldre ladugården och den verksamhet som tidigare inrymts där, men används i dagsläget som reserv.

Snickarbod

Byggnad uppförd i trä med tak av tegel. El finns draget.

Härbret

Garage/förråd i trä på grund av natursten med tak av tegel.

Verkstad

Byggår ca 2005 med en byggarea om 90 m². Mått 6*15 m. Uppförd i trä med plåttak på betongplatta. Isolerad och har invändigt plåtbeklädda väggar. Fönster av kopplade tvåglas. Porthöjd om 3,5 m. Värms genom värmefläkt.

Vedbod

Byggnad uppförd i trä med tak av tegel på grund av natursten.

Växthus

På gården finns två växthus för egen odling.

Båtplats

Det finns plats för båt snett nedanför gården på Eltnäsets brygga.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den egna åkermarken uppgår till totalt ca 25 ha enligt SAM ansökan. Marken har under de senaste åren brukats ekologiskt och varit kopplad till gårdens köttdjursproduktion. All åkermark är välgödslade och i mycket god hävd med bra näringsstatus och väl fungerande dränering. För mer ingående information vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Sidoarrenden

Nuvarande ägare har idag avtal om sidoarrenden om totalt 125 ha. För mer ingående information gällande sidoarrendena vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är samlat i ett sammanhängande område och visar på en fin åldersklassfördelning med tyngden på växande gallringskog. Vidare finns det en skogsbruksplan upprättad 2020 av Orangutang Skogs- & Naturvård AB. Skogsbruksplanen har sedan uppräknats och justerats utifrån utförda åtgärder tom dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 17,9 ha och har ett virkesförråd om 3 194 m³sk varav 1 800 m³sk är G1 skog och 1 005 m³sk är S1 och S2 skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,3 m³sk per ha. Trädslagsfördelning med 38 % tall, 33 % löv och 29 % gran.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, fornlämningar m.m.

På skifte 1 finns en fornlämning benämnd blästbrukslämning. Det finns även en kultur/fornlämning på nordöstra delen av skifte 9. Utöver detta finns det idag inga andra områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt registrerade. (Källa: SeSverige)

Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Jakt

Försäljningsobjektet har idag egen jakt. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i angränsande jaktlag, alternativt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt 2025-07-01, under förutsättning att tillträde har skett.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Eltnäset 3:2, med undantag av markområden

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,9 ha
Inägomark 22,0 ha
Övrigmark 1,4 ha
Väg och kraftledning 2,0 ha
Summa: 43,3 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Inga inteckningar kommer att medföljs försäljningsobjektet. Försäljningsobjektet överlåtes fri från belåning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier