Budgivning pågår!

Mossboda

Lantbruksfastighet i Sala
Areal: 46 ha
Kommun: Sala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 600 000 SEK
Anbudsdag: 15/4 2024

Strax väster om Sala i Kila socken, ligger Mossboda gård med gårdscentrum som är omgärdad av den egna åkermarken om ca 15 ha. Här har jord- och skogsbruk bedrivits i många år och nu finns möjligheten för en ny ägare att forma gården vidare.

Fastighetens byggnation utgörs av ett bostadshus samt intilliggande ekonomi- och komplementbyggnader. Öster om gårdscentrum är skogsmarken belägen, som har en bra arrondering i ett sammanhållet skifte och uppgår till 28,9 ha produktiv skog med ett bedömt virkesförråd om 1 378 m³sk.

Välkommen på visning till Mossboda gård.

Kontakta Areal

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Mossboda

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Anton Stolpe-Nordin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Byggnaden i 1½-plan är belägen på ett öppet och soligt läge omgärdad av åkermark. Byggnaden är troligen uppförd tidigt 1900-tal med liggande timmerstomme på torpargrund. Fasaden har klätts i stående träpanel och tak med tegelpannor. Fönster består av kopplade 2-glasfönster. Ventilation genom självdrag. Byggnaden är i behov genomgående upprustning. Vatten och avlopp är okänd funktion. Uppvärmning sker genom elradiatorer, det finns även en köksspis och en öppen eldstad på nederplan, dessa är ej sotade eller provtryckta. Boyta enligt fastighetstaxeringen uppgår till 84 m² boyta samt 36 m² biyta.

Från gårdsplan tar man sig in genom farstun och möts av en hall med badrum med wc, badkar, handfat, tvättmaskin samt varmvattenberedare. Rakt fram ligger köket med äldre köksinredning. Vidare når man en kammare. Till höger efter hallen finns ett vardagsrum med öppen spis med okänd funktion. Tar man vänster från hallen leds man till övervåningen som består av en hall, två sovrum med kattvind längs långsidan samt ytterligare en kattvind på motsatt sida. Till höger från hallen på övervåningen finns en dörr ut till en balkong.

Energideklaration

Ingen energideklaration är upprättad och kommer ej bekostas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Magasin

Norr om mangårdsbyggnaden finns ett äldre spannmålsmagasin. Byggnaden är uppförd på stensatt grund med murad stomme i nedre delen och en påbyggd överdel i trä. Utvändigt är byggnaden klädd i stående träpanel i ovandel samt tak belagd med tegelpannor. Invändigt är golvet gjutet och det finns två brädgolvsbelagda våningar för förvaring. Byggnadsmått på mark ca 7 x 9 meter.

Bod

Bredvid magasinet finns en mindre bod. Byggnaden är uppförd på stensatt plintgrund med stomme i trä. Utvändigt klädd i stående träpanel och taket är belagt med tegelpannor. Byggnadsmått på mark ca 4 x 7 meter.

Före detta ladugård

Byggnaden är uppförd på stensatt grund med liggande timmerstomme. Utvändigt klädd i stående träpanel och tak beklädd i plåt. I västra delen av byggnaden finns en verkstad/garage-del med gjutet golv. Verkstaden har två portar för att komma in med mindre traktor och bilar. Bredvid verkstaden finns ytterligare ett utrymme med gjutet golv. Resterande del utgör den äldre stalldelen, inredning är borttaget och det gjutna golvet är bilat. I bortre delen av byggnaden finns en mindre yta med gjutet golv och en port, vilket används till vagnsförråd. Byggnadsmått på mark ca 30 x 6 meter.

Loge

Bredvid före detta ladugården finns en loge uppförd på stensatt grund med stomme i trä. Utvändigt klädd i stående träpanel och tak beklädd i plåt. Invändigt är det grusat underlag och används till maskinförvaring. Byggnadsmått på mark ca 13 x 10 meter.

Jordkällaren

Ca 150 meter sydöst om gårdscentrum, i närheten av infartsvägen till gården, finns en jordkällare. Byggnaden är murad med påbyggd trädel och tak belagd med tegelpannor. Jordkällaren har använts som potatislager. Byggnadsmått på mark ca 8 x 8 meter.

Skog och mark

Åkermark

Enligt upprättad skogsbruksplan omfattar inägomarken 15,5 ha och bedöms i sin helhet utgöras av åkermark. Enligt SGUs jordartskarta består åkermarken i huvudsak av lera.
Marken är ej utarrenderad och har under fjolåret ej brukats, alltså kommer åkermarken vara tillgänglig för en ny brukare.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår enligt den nyligen upprättade skogsbruksplanen till 28,9 ha. Virkesförrådet uppgår till 1 378 m³sk eller 48 m³sk per ha. Medelboniteten för fastigheten bedöms till 7,9 m³sk per ha och år. Huggningsklasserna fördelas i huvudsak på kalmark men det finns även ca 20 % av den produktiva skogsmarken inom gallringsskog. Avdelningarna som är K1 kommer ej planteras utan de kommer en ny ägare av fastigheten att få ombesörja.

För övrig skoglig information, se bifogade delar ur skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Fastigheten berörs ej av nyckelbiotoper. Källa: Skogsstyrelsen, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Markerna ingår i Kila Norra älg- och kronskötselområde. I området finns sedvanligt småvilt samt vildsvin, kronhjort och älg. Förmedlingsobjektet är i dagsläget ej anslutet till Kila-Norra jaktvårdsområde, men skulle en ny ägare vilja ansöka om medlemskap är det möjligt.

Bergsstaten

Inom fastigheten har företaget BHP Midgård (till och med 2025-11-06), mineralrättigheterna vilket innebär att företagen har rätt att prospektera d.v.s. undersöka berggrunden för att finna utvinningsbara mineraler och metaller. Mer information finns på Bergsstatens hemsida.

Rättsförhållande

Fastighet

Sala Gullvalla 2:12, Gullvalla 1:16 och Källängen 1:6

Ägare

Katja Nilsson 1/1
Mattias .

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,9 ha
Impediment 0,7 ha
Åkermark 15,5 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 46,4 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 4 780 000 kr
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

August Häger
August Häger
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-492 34 44

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Mossboda & vill bli kontaktad

Mäklaren för Mossboda kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier