Norra Veckebo

Åker- och betesmark
Areal: 5 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Åker
Prisidé: 250 000 SEK
Åker- och betesmark i Norra Veckebo

Ca 2,1 mil väster om Ljusdal finns nu möjlighet att förvärva ett område av Ljusdal Veckebo 14:51 genom fastighetsreglering. Området om drygt 5 ha ligger väl samlat i ett skifte och utgörs av åker- och betesmark med en äldre ängslada i centrum. Tillgänglig för ny brukare växtodlingsår 2025.

Kontakta Areal

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare

Norra Veckebo

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare
076-105 21 32

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Robert Danhard-Rundquist

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Inägomarkens areal uppgår enligt Metria till ca 5,73 hektar och består av ett samlat område söder om vägen Korskrogen Losvägen Pineurs, N Veckebo. Inägomarken består huvudsakligen av åker- och betesmark och är tillgänglig för ny brukare växtodlingsår 2025. Förvärvas genom fastighetsreglering, tillträde till försäljningsobjektet sker efter avlutad lantmäteriförrättning.

Äldre ängslada

I centrum på försäljningsobjektet finns en äldre ängslada.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet.
(Källa: Skogens Pärlor, fornsok.se, SeSverige)

Fiske

Fisket i området administreras av Färila FVOF, se mer information på https://www.farilafiske.se/

Jakt

Förmedlingsobjektet är beläget inom Veckebo viltvårdsområde som omfattar ca 3 300 ha. Kontaktperson är Marcus Johansen, ordförande, som nås på telefon 072-2492335.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Fastighetsbildning

Då området är del av en större fastighet måste lantmäteriförrättning ske. Området kan endast fastighetsregleras till annan fastighet som tidigare ägs av köparen. Köparen bekostar fastighetsbildningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Veckebo 14:51, del av

Ägare

Daniel Willbjer 1/1

Areal

Areal enligt mätning på karta: Inägomark ca 5,73 ha Summa landareal ca 5,73 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet avser del av fastighet saknas fastställt taxeringsvärde för objektet.

Inteckningar

Penninginteckningar saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-12-29
För mer information se prospekt

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Robert Danhard-Rundquist
Robert Danhard-Rundquist
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 59
076-105 21 32

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier