Nybygget

Lantställe med potential
Areal: 10 ha
Kommun: Mellerud
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 300 000 SEK
Anbudsdag: 22/5 2024
Vackert beläget på Dalboslätten med enkelt boende, skog och jordbruksmark.

På Dalboslätten, där åkermarken innan Vänern övergår i skog, ligger gården Nybygget. Boplatsen är vackert belägen i ett skogsbryn med överblick över det öppna jordbrukslandskapet. Här finns möjlighet för den händige att skapa en vacker boplats med möjlighet till småskaligt jord- och skogsbruk.

Fastigheten har en total areal om 10,1 ha varav 6,3 ha produktiv skogsmark och 3,5 ha jordbruksmark. Gården är bebyggd med ett bostadshus i enkelt skick kompletterat av en förrådsbyggnad.

Kontakta Areal

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare

Nybygget

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Marcus Hallenberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Byggnaden är från 1935 och uppförd i 1 1/2 plan med stomme av timmer. Fasad beklädd med stående träpanel. Brutet sadeltak beklätt med plåt. Byggnaden är uppförd på en torpargrund. Vatten tas från en djupborrad brunn. Uppvärmning med elelement. I byggnaden finns två eldstäder, en vedspis och en kamin. Avlopp saknas. Gråvatten från köket leds ut till ett dike. På tomten finns ett utedass. Byggnaden har enligt taxeringsuppgifter en boyta om 72 kvm. På det nedre planet finns kök, hall samt allrum. På det övre planet ett rum. Byggnaden är idag i ett sämre skick och får ses som ett renoveringsobjekt.

Energideklaration och byggnadsbesiktning

Idag saknas energideklaration samt byggnadsbesiktning. Dessa kommer ej att upprättas av säljaren innan överlåtelsen.

Driftskostnader

Uppvärmning och el Ingen uppgift
Renhållning 2 000 kr
Sotning 550 kr
Vägavgift m.m. 50 kr
Fiber 200 kr

Ekonomibyggnader

Förråd

På tomten finns en förrådsbyggnad med byggnadsyta om 4,5 x 7 meter. Byggnaden är uppförd i trä i 1 1/2 plan. Fasad beklädd med stående träpanel. Sadeltak beklätt med plåt. El finns indraget.

Övrigt

I närheten av förrådet finns byggnadslämningar av en ladugård, ett enklare förråd samt en mindre betongplatta.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen inägomark, det vill säga åker-och betesmark, uppgår enligt skogsbruksplanen till 3,5 ha. Utifrån ortofoto bedöms ca 3,1 av inägomarken vara åkermark.

Skogsmark

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i början av 2024. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 6,3 ha med ett totalt virkesförråd om 1 481 m³sk, vilket ger ett medeltal om 235 m³sk/ha. Medelboniteten bedöms enligt skogsbruksplanen till 8 m³sk/ha och år. Skogen är fördelad över två skiften varav ett kring gårdscentrum och det andra strax öster därom. Skogen fördelas över 17 % tall, 49 % gran och 34 % löv. Enligt skogsbruksplanen finns avverkningsförslag om 453 m³sk varav 360 m³sk föryngringsavverkning och 93 m³sk gallring.

För mer information om skogen se bilagda delar av skogsbruksplan.

Jakt

Fastigheten ingår i Melleruds östra älgskötselområde och KSO Södra Dal. I området finns älg och rådjur i varierande omfattning, detta utöver övrigt småvilt.

Rättsförhållande

Fastighet

Mellerud Bolstads-Kleven 2:2

Ägare

Karl Ivar Karlsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 9,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,3 ha
Inägomark 3,5 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 10,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 419 000 kr
Skogsmark 731 000 kr
Tomtmark 123 000 kr
Bostadsbyggnader 156 000 kr
Summa: 1 429 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns idag penninginteckningar om total 1 240 000 kr. Dessa är samtliga datapantbrev.Fastigheten Mellerud Bolstads-Kleven 2:2 är idag samintecknad med fastigheterna Mellerud Bolstads-Kleven 2:1 och Mellerud Bolstads-Kleven 2:3. På tillträdesdagen kommer fastigheten Mellerud Bolstads-Kleven 2:2 ha penninginteckningar om totalt 400 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Fastighetsmäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier