Österuppland

Större skog i Mörsil
Areal: 486 ha
Kommun: Åre
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 500 000 SEK
Anbudsdag: 12/8 2024
Väl arronderad i ett skifte med fjällen som fond. 296,7 ha skogsmark, 27 221 m³sk. Jakt.

Med vidunderlig utsikt över Åreskutan och övriga närliggande fjällmassiv ligger skogsfastigheten Österuppland naturskönt belägen strax sydväst om Mörsil. Fastigheten är väl arronderad i ett större samlat skifte som erbjuder trevligt varierande markområden med både tillhörande tjärnar och gränsar i sjön ”Liten”. Fastigheten har en mycket god årlig tillväxt om hela 986 m³sk samt både övervägande andel växande gallringsskog och äldre avverkningsmogen skog. Skogsmarken uppgår till 296,7 ha och har ett virkesförråd om 27 221 m³sk varav 7 272 m³sk är G1 skog och 12 221 m³sk är S1 och S2 skog. Goda jaktmöjligheter med egen jakt på erkänt viltrika marker.

Fastigheten erbjuder:
– Stor andel äldre avverkningsmogen skog, för direktuttag alternativt kostnadstäckning för löpande driftkostnader.
– Fin investering eller kapitalplacering med dess stora andel gallringsskogar med hög årlig tillväxt vilket ökar volymen och värdet på fastigheten.
– Mycket goda rekreationsmöjligheter med egen jakt, fiske, skidåkning (tur, längd och alpint) och övrigt friluftsliv, allt med direkt närhet till Åre och allt vad som där erbjuds.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Österuppland

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten visar på en hög årlig tillväxt om hela 986 m³sk och utgörs av både växande gallringsskogar samt stor andel äldre avverkningsmogen skog. God tillgänglighet med väg in från flera håll. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2023 av Boreal Partner. Den är sedan uppdaterad och uppräknad med tillväxt i januari 2024 av Oskar Garli. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 296,7 ha och har ett virkesförråd om 27 221 m³sk varav 7 272 m³sk är G1 skog och 12 221 m³sk är S1 och S2 skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,7 m³sk per ha och år och tillväxten är 986 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning med gran (47 %), tall (25 %), löv (21 %) och contorta (6 %). Åldersfördelningen visar på en stor andel skog inom åldern 30-60 år och från 100 år och äldre.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av plantering. Detta avser avdelning nr 13 och omfattar ca 26,9 ha. Köparen övertar ansvaret för att denna åtgärd, samt övertar köparen allt ansvar för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns ett större område om ca 113 ha som ingår i ”Fiskhusberegets naturreservat”. Denna areal ingår ej i den uppvisade produktiva arealen i skogsbruksplanen utan är angiven som ”övrig areal”. Områdets belägenhet är inritat på den bifogade skogskartan. Utöver detta finns även en nyckelbiotop registrerad som är belägen inom avd nr 28, vilket är i anslutning till ovanstående naturreservat. Utöver ovanstående finns idag inga övriga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornlämningar eller dylikt registrerade. (Källa SeSverige)

Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Jakt

Fastigheten har idag egen jakt och ingår i Mörsils storlicens. Enligt uppgift från säljarna är tillgången på vilt god vad gäller älg och övrig småvilt. Gällande älgjakten åligger det ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i angränsande jaktlag alternativt registrera marken själv. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt 2025-07-01, om ej annat avtalats på kontraktsdagen.

Byggnader

På fastigheten finns en äldre enklare barack som nyttjats som jaktstuga. Stugan är uppförd i trä med plåttak. Stugan ägs av en utav säljarna och står på sk ofri grund och kan komma att medfölja köpet enligt separat ök.

Byggnad på ofri grund

Det finns två båthus samt en mindre enklare stuga på fastigheten som står på sk ofrigrund. Detta innebär att de ägs av annan person än säljaren och ingår således ej i denna försäljning. För mer information vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Åre Österuppland 1:35

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 451,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 296,7 ha
Impediment 23,4 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Övrigmark 113,5 ha
Vatten 51,5 ha
Summa: 486,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 8 988 000 kr
Skogsimpediment 73 000 kr
Skog med restriktion 480 000 kr
Summa: 9 541 000 kr

Inteckningar

Det finns två inteckningar om totalt 2 500 000 kr registrerade på fastigheten. Fastigheten överlåtes fri från belåning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier