Röckla

Produktionsskog och viltbiotop
Areal: 39 ha
Kommun: Älmhult
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 800 000 SEK

Tillgängligt och sammanhängande skogsskifte utan byggnader. Bra skogsbilväg som tjänar skiftet på bästa sätt. Den produktiva skogsmarken präglas av yngre och växtlig skog med nyligen utförd gallring och röjning. Röckla är en spännande jaktmark med rikt djurliv pga sina naturliga viltstråk längs sjön Femlingen och Röckla vik.

Prisidé 2 800 000 kr.

Kontakta Areal

Carl Westling

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Röckla

Carl Westling

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogen kan sammanfattas som grandominerad och välskött ungskog med god bonitet.

Det finns en skogsbruksplan över Området upprättad av VIDA i mars 2024. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 29,8 ha och virkesförrådet bedöms till 1 950 m³sk. Virkesförrådet fördelas 16 % tall, 63 % gran och 21 % löv. Medelboniteten anges till 7,9 m³sk/ha per år vilket ger området en produktionsförmåga om ca 235 m³sk/år. Avverkningsförslaget i planen är bedömt till 581 m³sk gallring.

Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten disponeras av Köparen från och med tillträdesdagen.

I området finns älg, vildsvin, rådjur och övrigt småvilt/fågel. Attraktiv biotop för vilt med tillgång naturliga passager kring vattnet samt bra skydd i ungskogar och närliggande vassar. Jaktmarken är belägen på lugnt läge utan närhet till större vägar.

Älgjakt har tidigare bedrivit gemensamt i byn. Fastigheten ingår i Viljans älgskötselområde.

Befintliga jakttorn följer ej Området.

Lantmäteriförrättning, lagfart, förvärvstillstånd

Försäljningsobjektet är under fastighetsbildning genom avstyckning alternativt fastighetsreglering. Ansökan ingavs av säljaren i januari 2024, ärendenummer G2424. Köparen svarar för samtliga kostnader för fastighetsbildning.

Med förvärvet förenade kostnader för lagfart (stämpelskatt och expeditionsavgift), likaså kostnader för ev. uttag av nya penninginteckningar/pantbrev (stämpelskatt och expeditionsavgift) åvilar köparen.

Området utgör del av taxerad lantbruksenhet belägen i glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd krävs för Köpare som ej är folkbokförd sedan ett år i glesbygd inom Älmhult kommun (d.v.s. Göteryd, Hallaryd, Härlunda, Pjätteryd, Stenbrohult och Virestad församlingar). Avgift utgår vid ansökan med 4 600 SEK. Förvärvstillstånd krävs
för juridisk person.

För vidare information är Du välkommen att kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Område av Älmhult Röckla 1:3

Ägare

Magnus Svensson 1/1

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet utgör del av fastighet och saknar eget åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Det följer inga inteckningar med Området.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Röckla & vill bli kontaktad

Mäklaren för Röckla kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier