Roted

Gård med skog och åker
Areal: 139 ha
Kommun: Kramfors
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 500 000 SEK
Boende på gård i lantlig miljö i Höga Kusten. Två bostad ekonomibyggnader, inägomark i anslutning till byggnaderna, skog och jakt samt pendlings avstånd till flera städer. Total areal 139 ha i ett skifte.

I utkanten av Ullånger i byn Roted mitt i Höga Kusten ligger denna gård högt belägen med öppet och soligt läge. Gårdscentrum med två bostadshus, ekonomibyggnader samt stor tomt där det finns gott om gräsytor för barnens lek eller plats om man vill ha eget trädgårdsland. Fastigheten är om totalt 139 ha varav skogsmark 99,6 ha samt betes/åkermark om ca 13,5 ha med stor andel i närheten till gården. Det finns skog i alla huggningsklasser med virkesförråd om 12 800 m³sk. Gården ligger med pendlingsavstånd till Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik samt även närhet till natursköna Höga Kusten alla pärlor. Gården ger möjlighet för generationsboende eller om man vill göra i ordning ena huset för uthyrning eller bo på lantgård.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Roted

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 85

Video

Bilder

Visa alla 69 bilder
Visa alla 69 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson, fotograf ACE

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Bostadshus uppförd i timmerstomme i 2 plan med källarvåning. Stående träpanel, plåttak samt tvåglasfönster, några utbytta till treglas. Mindre altan är påbyggd på framsidan som är inglasad.

Uppvärmning sker med vattenburet värmesystem med vedpanna Albin med Bio Warm pelletsbrännare som är kopplade till två ackumulatortankar. Nyinstallerad luftvärmepump finns även för uppvärmningen. Djupborrat vatten samt enskilt äldre avlopp trekammarbrunn. Boarea 140 kvm samt biarea 190 kvm enligt fastighetstaxeringen. Byggnadsarea ca 108 kvm.

Från gårdsplanen kommer man in i en rymlig hall, här är även nedgång till källaren samt trapp till övervåningen. Till höger i hallen finns en mindre toalett. Går man rakt fram i hallen kommer man till köket. Ett rymligt lantkök som renoverats på senare tid med nya köksluckor i ljust trä, spis, diskmaskin, kyl och frysskåp i full höjd som byttes ut i samband med köksrenoveringen. Vidare genom köket kommer man till två stora rum med slipat trägolv. Rummen nås även från hallen.

Från hallen leder en trappa upp till övervåningen till en mindre hall och vidare till badrum med dusch och badkar samt fyra rum varav ena rummet har utgång till en balkong.

Källarvåning finns under hela huset som inrymmer, tvättstuga, pannrum, garage och förrådsutrymmen.

Energideklaration
Säljaren har inte upprättad någon energideklaration men upprättas om en köpare önskar det.

Boendekostnader
Uppskattade kostnader av säljaren är elförbrukning för hushållsel och uppvärmning, 28 000 kr/år, pellets för uppvärmning 27 600 kr, vatten och avlopp 1 100 kr/år, renhållning 947 kr/år, försäkring 12 166 kr/år, sotning 1 168 kr, vägkostnad 2 651 kr och fastighetsskatt 2 558 kr/år. Totalt ca 75 000 kr/år.

I elkostnaden ingår uppvärmning av båda husen samt garaget.

Fiber är installerad till byggnaden.

Gårdshus

Bostadshus uppförd i timmerstomme i 2 plan med källarvåning. Stående träpanel, plåttak samt tvåglasfönster.

Vattenburet värmesystem finns i huset men värms idag upp med luftvärmepump. Vatten tas från en kallkälla samt enskilt äldre avlopp två kammarbrunn. Byggnadsarea ca 94 kvm.

Från gårdsplanen kommer man in i hall, här är även nedgång till källaren samt trapp till övervåningen. Till vänster i hallen finns en toalett med dusch. Till höger finns köket, ett rymligt lantkök med målade snickerier, spis, diskmaskin och kylskåp. Vidare genom köket kommer man till kammaren och vardagsrummet med valv i mellan rummen. Båda rummen har parkettgolv. Rummen nås även från hallen.

Från hallen leder en trappa upp till övervåningen till en möbler bar hall. På övervåningen finns två sovrum samt alkover, ena rummet har utgång till en balkong.

Källarvåning finns under hela huset som inrymmer pannrum och förrådsutrymmen.

Bostadshuset har behov av renovering för att nyttjas som bostad men kan bli ett trevligt hus för generationsboende eller för uthyrning.

Garage

Isolerat garage uppförd på gjuten platta med resvirke med stående brädfodring och plåttak . Byggnaden utgörs av ett öppet utrymme för två bilar. Uppvärmning med luftvärmepump. Byggnadsarea ca 60 kvm.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge

Äldre ladugårdsbyggnad som på bottenvåningen inrymmer djurdel med äldre djurinredning, mjölkkammare, hölada samt flera förrådsutrymmen. På övre plan är det på en del av byggnaden logdel med trägolv. Ladugården är påbyggd i olika omgångar. Byggnadsarea ca 445 kvm enligt fastighetstaxeringen.

Förråd

Fd bagarstuga uppförd i stomme i trä, med tak beklätt med plåt. Utgörs av olika förrådsutrymmen samt slakteriutrymme med kylrum. Byggnadsarea ca 87 kvm. Byggnaden är påbyggd med traktorgarage om 30 kvm. samt enklare bilgarage 24 kvm.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2023 av Bengt-Olov Westman, telefon 070-289 55 50.
Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 99,6 hektar med totalt virkesförråd om ca 12 800 m³sk, vilket ger ett medeltal om ca 128 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 540 m³sk per år och boniteten ligger på 4,8 m³sk/ha. Gran är det dominerande trädslaget som upptar 63 %, tall 23 % samt löv 14 %.

Största andelen är gallringsskog om 41 % (40,9 ha). Övrig skog består av röjningsskog R2 om 29 % (28,4 ha), skog som uppnått slutavverkningsbar ålder S1, S2 och S3 om 24 % (23,7 ha) med virkesförråd om ca 6 000 m³sk, K2 om 6 % ( 5,9 ha) samt K1 om 1 % (0,6 ha).
Andelen yngre skog än 20 år är 29 % (28,8 ha).

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som plantering 0,6 ha samt röjning av 22,2 ha under planperioden.

Naturvärden

De kända naturvärden som finns på fastigheten är två områden som är bedömda som nyckelbiotoper avdelning 6 och 7 i skogsbruksplanen, spärrgreninga grova träd med rik hänglavs förekomst. Det finns även tre områden som är bedömda som sumpskog. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns en kultur historisk lämning på fastigheten i form av hög liknande lämningar samt fornlämning, milstolpe. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Betes/åkermarken

Betes/åkermarken (inägomarken) är enligt skogsbruksplanen på 13,4 ha. Marken är upplåten genom skriftligt arrendekontrakt som förlängs med ett år i sänder om avtalet inte sägs upp. Säljaren har inte sagt upp avtalet. Kopia på avtalen kan fås av fastighetsmäklaren.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Kramfors Östra Älgskötselområde. För närvarande bedrivs älgjakten på fastigheten genom Lid Roteds jaktlag med ca 6 jägare. Området omfattar ca 340 ha. Beslut tas av jaktlaget om man har möjlighet att vara med i jaktlaget som ny ägare.
Småvilt jagas på egen fastighet.​

Vägar

Fastigheten har del i Roteds vägsamfällighet som är väg från byn och ut till E4:an, 26,51 andelar och förnärvarande är årliga kostnaden 2 651 kr. Egen väg finns över åkermarken och ner till E4:an samt skogsbilväg som går på fastigheten. Skogsbilvägen brukas även av en granne genom att vägen också går in på grannens fastighet.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Traktor med tillbehör

Traktor Belarus 820 4WD årsmodell 1993, (779 timmar) med frontlastare Trima, skopa och pallgafflar samt Westbjörn 2450 snöfräs kan efter överenskommelse med säljaren ingå i försäljningen.

Ullånger

Mitt i Världsarvet Höga Kusten ligger Ullånger som är en tätort i Ullångers socken i Kramfors kommun. Orten genomkorsas av E4 och ligger vid den inre delen av Ullångersfjärden. I Ullånger finns det mesta inom räckhåll även om du saknar bil. Det finns skola, sjukvård, verkstäder, livsmedel, apotek restauranger, caféer och diversehandel. Badplatser och friluftsmöjligheter i magnifik natur samt lokaler av olika slag för diverse ändamål. Den unika naturen i Höga Kusten erbjuder fina utflyktsmål och Ullånger är en fin utgångspunkt för utflykter till resten av det unika världsarvet med många vägar och turistbåtar till ställen som Ulvön, Mjältön och Högbonden.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkelt för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan
kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Rättsförhållande

Fastighet

Kramfors Roted 1:10

Ägare

Ragna Mariana Sundström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 130,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 99,6 ha
Myr/kärr/mosse 3,8 ha
Berg/hällmark 15,7 ha
Inägomark 13,5 ha
Väg och kraftledning 2,1 ha
Summa: 134,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 168 000 kr
Betesmark 19 000 kr
Skogsmark 2 735 000 kr
Tomtmark 49 000 kr
Skogsimpediment 51 000 kr
Bostadsbyggnader 292 000 kr
Ekonomibyggnader 62 000 kr
Summa: 3 376 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 490 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Härnösand

Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Alla objekt från Härnösand

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 85

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Roted & vill bli kontaktad

Mäklaren för Roted kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier