Söderhögen

Gård med närhet till Klövsjö
Areal: 6 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 575 000 SEK
Anbudsdag: 8/7 2024
Lantligt belägen gård med charmigt boende och egen skog och mark.

Den mysiga gården med lokala namnet ”Utpåtäkta” som är belägen i Söderhögen skall nu säljas. Gården som utgörs av boende, lite egen skog och mark är lantligt och trevligt belägen med utsikt över den egna inägomarken och de omgivande böljande skogslandskapen. Gårdens byggnadsbestånd utgörs av charmigt bostadshus, gårdshus, lillstuga samt ekonomibyggnader av olika karaktär. Till gården följer 3,9 ha skogsmark och 2,1 ha inägomark. Gården ger gott om plats för familjen och gäster med möjligheter till ett aktivt gårdsliv där man kan odla, hålla djur och hugga ved till den egna vedspisen. Närhet till den alpina skiddestination Klövsjö ger ytterligare möjligheter för den skidintresserade.

Fastigheten lämpar sig väl för den som söker ostört boende omgiven av den egna marken i lugnt, vackert och lantligt läge. Vidare finns goda möjligheter för egen odling eller annan egen verksamhet inom den gröna näringen. Dess geografiska läge och karaktär ger goda förutsättningar för både permanentboende alternativt fritidsboende.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Söderhögen

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder

Visa alla 24 bilder
Visa alla 24 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Charmigt bostadshus uppfört i trä, 1 ½ plan med källare. Huset har byggår 1930 och är inrett med 5 rok samt flertal ”skrubbar” med snedtak. Plåttak och fönster av typ kopplade tvåglas. Boarea 92 kvm och biarea 15 kvm, areauppgift enligt fastighetstaxering.

Planlösning:
Entréplan bestående av kallfarstu, hall, sovrum, kontor, kök, badrum och vardagsrum.

Övre plan är inrett med tre stycken sovrum och fyra snedtaksskrubbar.

Källare med matkällare, pannrum, tvättstuga, badrum och förråd.

Kök med matplats och spis, diskmaskin, kyl och frys. Vita skåpsluckor.

Badrummet är inrett med dusch, wc och tvättställ. Plastmatta i golv och vägg.

Uppvärmning:
Uppvärmning via jordvärmepump (2022) till vattenburet system. Finns även luftvärmepump samt öppen spis.

Vatten och avlopp:
Eget borrat vatten. Eget avlopp, ej trekammarbrunn.

Energideklaration

Någon energideklaration har ej upprättats.

Fiber

Fiber planeras i byn till 2025. Anslutningsavgift är angiven till ca 20 000 kr. Leverantör är GlobalConnect AB.

Driftskostnader

Driftskostnader totalt ca 32 706 kr per år.

El 23 342 kr
Renhållning 1 664 kr
Avlopp 1 600 kr
Väglysen 1 100 kr
Försäkring 5 000 kr

Driftskostnaderna grundar sig på tidigare ägares förutsättningar och brukande. Nuvarande ägare har endast nyttjat huset som ett fritidsboende det senaste året.
Uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Gårdshus

Enklare mindre gårdshus uppfört i trä på natursten. Plåttak och fönster av typ enkelglas. Inrett med köksdel (ej avlopp) samt förrådsutrymme. Byggnaden är delvis
isolerad. Ej el och V/A.

Lillstuga

Stuga på 24 kvm uppförd i timmer med fönster av typ kopplade tvåglas. Byggnaden har direktverkande el och är inredd med köksdel, mindre tvättrum med handfat samt vardagsrum/sovrum. Vatten finns och avlopp för gråvatten från köksdel och tvättrum.

Ekonomibyggnader

Ladugård/fjös

Före detta ladugård uppförd i trä på grund av natursten med tak av plåt och delvis plåtfasad. Fönster är av typ enkelglas. Entréplan inrett med enklare boende/rum samt förrådsutrymmen. Övre plan inrett med loge på hela ytan. Byggnaden har el.

Snickarbod

Byggnad uppför i trä med tak av plåt och jordgolv. Byggnaden har el och fönster av typ enkelglas. Övre plan består av förråd.

Såghus

Enklare byggnad uppförd i trä med tak av plåt.

Förråd och carport (mindre för maskiner)

Byggnadslänga uppförd i trä med tak av plåt. Byggnaden är fördelad på maskincarport, maskingarage, förråd och vedbod.

Carport

Carport för en bil. Byggnaden är uppförd i trä med tak av plåt. El.

Lador

Flertal lador av olika karaktär som sedvanligt på denna typ av fastighet i området. Övervägande lador är uppförda i timmer med plåttak på grund av natursten.

Fäbodvall

Fastigheten har del i den samfällda fäbodvallen ”Näsbodarna”. Denna samfällighet ägs av 3 delägande fastigheter (3 familjer). Fäbodvallen utgörs av ett markområde om ca 8,3 ha samt flera gemensamma äldre byggnader.

På vallen finns vissa byggnader som ägs av respektive familj och inte gemensamt. Dessa byggnader är belägna på sk ofri grund. Fäbodvallen är belägen ca 5 km från
gården. För mer information gällande detta vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Stuga på ofri grund

På den samfällda fäbodvallen finns en timmerstuga som enbart ägs av säljarna och ej gemensamt med övriga delägare. Stugan är en timmerbyggnad med spåntak på grund av natursten.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens inägomark är upplåten genom årlig muntlig överenskommelse med lantbrukare.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2020 av Anders Johansson, Bränna Natur AB. Planen är sedan uppräknad med tillväxt till och med dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 3,9 ha och har ett virkesförråd om 143 m³sk varav 101 m³sk är G1 skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,8 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning med 59 % gran, 29 % löv och 12 % tall. Åldersfördelningen visar på uteslutande yngre skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, fornlämingar m.m.

Det finns idag inga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornlämningar eller dylikt registrerade. (Källa: SeSverige)

Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Jakt

Fastigheten har idag egen jakt. För ev deltagande i älgjakt åligger det ny ägare till fastigheten att själv ansöka om medlemskap i angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt senast 2025-07-01, om ej något annat överenskommits på kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Övre Hoans fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Söderhögen 2:31

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 3,9 ha
Inägomark 2,1 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 6,3 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Det finns tre inteckningar om totalt 16 800 kr registrerade på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier