Södra Kleven

Gård på slätten
Areal: 10 ha
Kommun: Mellerud
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 22/5 2024
Naturskönt med möjligheter till småskaligt jord- och skogsbruk.

På Dalboslätten, nära Vänern, ligger gården Södra Kleven vackert belägen. Här erbjuds en köpare möjligheten att nära naturen skapa en egen oas med möjligheter till småskaligt jord- och skogsbruk. Fastigheten har en total areal om 10,9 ha varav 3,7 ha produktiv skogsmark och 6,1 ha jordbruksmark. På gårdscentrum finns ett bostadshus från 1970-talet, jordkällare, växthus samt en enklare ekonomibyggnad.

Kontakta Areal

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare

Södra Kleven

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Marcus Hallenberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Byggnaden är ett Eksjöhus och byggdes på platsen 1977. Byggnaden är uppförd i 1 1/2 plan i en träkonstruktion på källargrund. Källardel med murad grund. Fasad beklädd med stående träpanel. Sadeltak beklätt med betongpannor (från 1970-talet). Kommunalt vatten. Fiber finns. Avlopp genom äldre trekammarbrunn. Uppvärmning med vattenburet system kopplat till en vedpanna av modellen Calmar Pannan V33. Vedpannan är belägen i pannrummet i källaren. I pannrummet finns också tre ackumulatortankar varav en försedd med elpatron.

På entréplanet finns hall, kök, vardagsrum, tre sovrum samt badrum med dusch och toalett. I hallen finns trappen som leder till såväl källare som det övre planet. På det övre planet finns ett sovrum, kontor, allrum samt badrum med duschhörn och toalett. I källaren finns tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare, gillestuga, matkällare, bastu och dusch samt två pannrum. I det andra pannrummet finns en äldre jordvärmepump ansluten till en äldre jordvärmeanläggning. Anläggningen bedöms i dagsläget inte vara funktionsduglig.

På kontoret på det övre planet har fuktskador observerats i väggen i kontoret. På tomten finns vidare en lekstuga.

Energideklaration och byggnadsbesiktning

Idag saknas energideklaration samt byggnadsbesiktning. Dessa kommer ej att upprättas av säljaren innan överlåtelsen.

Driftskostnader

Uppvärmning och el Ingen uppgift
Renhållning 3 900 kr
Vatten och avlopp 4 000 kr
Försäkring 5 000 kr
Sotning 550 kr
Vägavgift m.m. 850 kr
Fiber 12 000 kr

Finns avtal med Dalnet om gruppanslutning vad gäller fiber.

Ekonomibyggnader

Magasin, uthus och garage

Träbyggnad i flera sektioner under sadeltak beklätt med tegel. Byggnadsmått om ca 4 x 17 meter. Byggnaden är idag i ett sämre skick.

Jordkällare

Murad jordkällare belägen strax väster om bostadshuset.

Växthus

Halvvägs till jordkällaren från bostadshuset finns ett äldre växthus. Byggnaden är i dåligt skick.

Övrigt

I skogen finns ett vedskjul och ett äldre utedass.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen inägomark, det vill säga åker- och betesmark, uppgår enligt skogsbruksplanen till 6,1 ha. All inägomark bedöms vara åkermark. Åkermarken är välarronderad och lättillgänglig från väg.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan upprättad under 2024 uppgår arealen produktiv skogsmark till 3,7 ha. Det totala virkesförrådet bedöms uppgå till 1 103 m³sk vilket ger ett medeltal om 298 m³sk/ha. Skogen är samlad i ett skifte på den östra delen av fastigheten och är huvudsakligen barrdominerad med 67 % gran och 30 % tall. Boniteten bedöms uppgå till 8,8 m³sk/ha. Enligt skogsbruksplanen finns avverkningsförslag om 772 m³sk varav 689 m³sk föryngringsavverkning och 83 m³sk naturvårdande skötsel. För mer information om skogen se bilagd del av skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten ingår i Melleruds östra älgskötselområde och KSO Södra Dal. I området finns älg och rådjur i varierande omfattning, detta utöver övrigt småvilt.

Rättsförhållande

Fastighet

Mellerud Bolstads-Kleven 2:3

Ägare

Karl Ivar Karlsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 14,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 3,7 ha
Inägomark 6,1 ha
Övrigmark 1,1 ha
Summa: 10,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 1 151 000 kr
Skogsmark 480 000 kr
Tomtmark 176 000 kr
Bostadsbyggnader 1 018 000 kr
Summa: 2 825 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns idag penninginteckningar om total 1 240 000 kr. Dessa är samtliga datapantbrev. Fastigheten Mellerud Bolstads-Kleven 2:3 är idag samintecknad med fastigheterna Mellerud Bolstads- Kleven 2:1 och Mellerud Bolstads-Kleven 2:2. På tillträdesdagen kommer fastigheten Mellerud Bolstads-Kleven 2:3 ha penninginteckningar om totalt 400 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Fastighetsmäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier