Nytorp

Modernt och professionell stallbyggnad med 25 boxplatser och goda serviceutrymmen.
Areal: 9 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Stallbyggnad
Prisidé: 2 900 000 SEK
Stallbyggnad i Arbrå uppförd år 2009. Stallet inrymmer 25 boxplatser fördelade på två separata byggnadsskepp, 2 sadelkammare, spolplats för häst, foderrum samt allmänna serviceutrymmen. Till fastigheten hör ca 9,6 hektar mark, varav ca 5,8 hektar är åker- och betesmark. Vid fastigheten börjar en 1,2 km lång rundbana som går runt åkermarken.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (36)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Stallbyggnad

Byggnaden är uppförd år 2009 med en taxerad areal om 900 kvm. Grundläggning genom kantförstyvad betongplatta med förhöjd sockel (h=200 mm). Kantisolering vid uppvärmd del. På ytor där häst ska kunna vistas är betongen lagd med kvastad yta. Stomme av bärande ytterväggar, samt bärlinor av trä på varmförzinkade plåtpelare. Yttervägg av träpanel på träregelstomme med isolering. Yttertak av tätskiktsmatta på råspont och åsar med isolering. Kommunalt vatten och avlopp.

Stallbyggnaden inrymmer: 25 hästboxar, 2 sadelkammare, rymligt foderrum, spolplats för häst, personalrum med pentry, pannrum, toalett, torkrum och tvättstuga med tvättmaskiner.

Stallet är rymligt och ljust med hög takhöjd. Allmänna utrymmen är placerade i mitten av byggnaden. De allmänna utrymmena är uppvärmda via vattenburen värme från elpanna. Hästboxarna är placerade i två separata byggnadsskepp, dessa har ej uppvärmning.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens inägomark uppgår enligt digital mätning till 5,8 ha. Av detta utgör ca 4,4 ha åkermark med vall och ca 1,4 ha betesmark närmast stallbyggnaden inhägnade hagar. Marken är välarronderad och belägen i anslutning till stallbyggnaden.

Rundbana

I anslutning till fastigheten finns en rundbana om cirka 1,2 km. Rundbanan går delvis inne på fastigheten och delvis på grannfastigheten för vilket servitut finns.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt digital mätning ca 2,7 ha skogsmark. Skogsmarken kan indelas i två avdelningar. Skogsmarken närmast stallbyggnaden som utgör ca 1,0 ha har tidigare även används som betesmark men har nyligen avverkats och en del stängselstol finns kvar. Den andra delen som utgör ca 1,7 ha består av ca 30 årig nyligen gallrad lövskog med ett uppskattat virkesförråd om totalt ca 200 m³sk.

Beviljat förhandsbesked bostadshus

Det finns ett beviljat förhandsbesked för uppförande av bostadshus strax norr om stallbyggnaden med beslutsdatum 2021-05-26.

Natur- och kulturvärden

Det finns inga natur, forn eller kulturlämningar i skrivande stund registrerad på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Jakt

Fastigheten ingår i Arbrå västra viltvårdsområde som omfattar ca 14 300 ha jaktmark.

Vägar

Fastigheten har del i vägar Bollnäs Vallsta Ga:2 som förvaltas av Arbrå-Galven Samfällighetsförening.

Ständning, fast och lös egendom

Kraftfodersilon utanför stallbyggnaden är lös egendom och ingår ej i köpet. Mark och byggnader överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Inteckningar/Lån

Fastigheten omfattas av en penninginteckning om totalt 2 000 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad, inga lån skall övertas av köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av stallbyggnaden. Besiktning av mark kan ske på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, växande gröda och andra markägares egendom.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Arbrå Kyrkby 6:37

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 9,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 51 000 kr
Skogsmark 64 000 kr
Ekonomibyggnader 1 346 000 kr
Summa: 1 461 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 2 000 000 kr

Förvärvstillstånd

Då fastigheten säljs av juridisk person behöver vare sig fysisk person eller juridisk person (exempelvis aktiebolag) söka förvärvstillstånd.
Fastigheten försäljes genom öppen budgivning. Vid s.k. öppen budgivning lämnar intressenterna bud till fastighetsmäklaren som löpande redovisar buden till säljaren och till övriga intressenter. För att vara uppdaterad vänligen kontakta undertecknad fastighetsmäklare. Bud lämnas muntligen, per post eller via e-post ([email protected]) till undertecknad fastighetsmäklare. Det förutsätts att fastigheten har besiktigats och att finansieringen är klar innan bud lämnas. Vid lämnande av bud skall vidtalad bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall anges vid lämnande av bud. Observera att säljaren äger rätten att när som helst under försäljningsprocessens gång inleda förhandlingar med utvald/-a intressent/-er och att avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till övriga intressenter, varvid rekommendationen är att bud lämnas utan dröjsmål. För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
Fastigheten försäljes genom öppen budgivning. Vid s.k. öppen budgivning lämnar intressenterna bud till fastighetsmäklaren som löpande redovisar buden till säljaren och till övriga intressenter. För att vara uppdaterad vänligen kontakta undertecknad fastighetsmäklare. Bud lämnas muntligen, per post eller via e-post ([email protected]) till undertecknad fastighetsmäklare. Det förutsätts att fastigheten har besiktigats och att finansieringen är klar innan bud lämnas. Vid lämnande av bud skall vidtalad bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall anges vid lämnande av bud. Observera att säljaren äger rätten att när som helst under försäljningsprocessens gång inleda förhandlingar med utvald/-a intressent/-er och att avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till övriga intressenter, varvid rekommendationen är att bud lämnas utan dröjsmål. För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Fastighetsmäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning