Tåsjö-Norrby

Tillväxt och jakt i Tåsjö
Areal: 46 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 600 000 SEK
Anbudsdag: 23/11 2022
Obebyggd i ett skifte med 37,6 ha produktiv skogsmark, 1 344 m³sk. Goda jakt- och fiskemöjligheter.

Obebyggd skogsfastighet i Tåsjö, norra Jämtland. Fastigheten som utgörs av ett sammanhängande område är högt och vackert belägen med utsikt över Tåsjön. Skogstillståndet visar på klart övervägande andel växande ungskog, med tall som dominerande trädslag. Total areal om 46,2 ha, varav produktiv skogsmark om 37,6 ha och ett virkesförråd om 1 344 m³sk, varav 871 m³sk är G1 skog. Fastigheten ingår idag i jaktlag som förfogar över ca 1 700 ha.

Fastigheten bör ses som en lämplig för den som söker:
– Investering/kapitalplacering, med uteslutande ungskogar med god tillväxt, ökar den årliga volymen/värdet på fastigheten
– Goda möjligheter till jakt och fiske

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Tåsjö-Norrby

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2022 av Kalle Lennartsson, Högarna Skog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 37,6 ha och har ett virkesförråd om 1 344 m³sk varav 871 m3sk är G1 skog. Större delen av arealen består av skog med en ålder upp till 30 år. Fastigheten är talldominerad (52 %) följt av gran (30 %) och löv (18%).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen så belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder.

Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn och kulturlämningar

Det finns idag inte några områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornminnen eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag i Norråkers byalag som förfogar över ca 1 700 ha. Småviltsjakt bedrivs på enskild fastighet.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har enligt säljaren fiskerätt.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Tåsjö-Norrby 3:12

Ägare

Andreas Hellestig 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 46,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,6 ha
Impediment 8,5 ha
Inägomark 0,1 ha
Summa: 46,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 828 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Summa: 834 000 kr

Inteckningar

Det finns inteckningar om totalt 450 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier