Tidersrum Vilekulla

Tidersrum Vilekulla
Areal: 115 ha
Kommun: Kinda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 17 000 000 SEK
Anbudsdag: 1/8 2024
Obebyggd skogsfastighet med 113,7 ha produktiv skogsmark och goda jaktmöjligheter.

Vilekulla ligger strax utanför Tidersrum i södra Östergötland och omfattar ett skifte på totalt 115,7 ha, av varav 113,7 ha produktiv skogsmark. Fastigheten är obebyggd. Gran är det dominerande trädslaget och virkesförrådet uppskattas till 19 316 m³sk. Drivningsavstånden är generellt korta tack vare ett välutbyggt nät av skogsbilsvägar som når över hela fastigheten. I markerna finns älg, vildsvin och rådjur. Tack vare nuvarande ägares fokus på föryngring och plantering så är det idag mycket fina ungskogar vilket ger en fastighet med väldigt god värdetillväxt.

Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Tidersrum Vilekulla

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog och mark

Skogsbruksplanen upprättades 2018 och är ajourförd med utförda åtgärder och årlig beräknad tillväxt fram till och med 2023. Den produktiva skogsmarken uppgår till 113,7 ha och virkesförrådet till 19 316 m³sk eller 170 m³sk per ha. Gran är det dominerande trädslaget med 57 % följt av tall, och övrigt som utgör 41 % respektive 2 %. Medelboniteten beräknas till 7,5 m³sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 8 100 m³sk och sammanlagt ca 10 800 m³sk är slutavverkningsmoget. Fastighetens skogsbilvägar håller god standard och vägnätet är väl utbyggt vilket skapar gynnsamma drivningsförutsättningar för ökad lönsamhet.

Skogsvårdslagen säger att om en fastighet består av mer än 100 ha produktiv skogsmark får inte mer än 50 % av skogsmarken utgöras av kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 20,8 ha eller 19 %.

Jakt

Vilekulla erbjuder jakt på älg, rådjur och vildsvin samt övrigt småvilt. Jakten är tillgänglig för ny ägare på tillträdesdagen.

Vägar

Huvudvägen som leder in på fastigheten och som fortsätter igenom är Källeberg-Färmestorp vägsamfällighet. Övriga vägar som leder till vändplatser är privata skogsvägar.

Häradsallmänning

Fastigheten har andel i Kinda häradsallmänning med ett andelstal på 145/1000-dels mantal. Utdelningen per mantal var år 2022; 5 950 kr och år 2023; 7 750 kr. Kinda häradsallmänning består av 2 249 ha produktiv skogsmark.

En häradsallmänning ägs av jordbrukare inom ”Häradet” i proportion till det antal skattemantal (gammalt mått på skatteförmåga i jordbruksföretag) som de ägande fastigheterna har. Varje häradsallmänning har en styrelse som väljs årligen och styrelsen ansvarar tillsammans med den utsedde förvaltaren för all verksamhet.

I dag bedriver häradsallmänningarna framförallt ett modernt skogsbruk. Överskottet från verksamheten delas ut till delägande fastigheter enligt delägarnas beslut. Den totala arealen Häradsallmänningar i landet är ca 120 000 ha där det årligen avverkas mer än 500 000 m3sk skog.

Rättsförhållande

Fastighet

Kinda Tidersrum 2:20

Ägare

Emma Israelsson 1/4
Jenny Israelsson 1/4
Thomas Ydringer 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 113,7 ha
Impediment 0,8 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 115,7 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Två pantbrev om sammanlagt 1 000 000 kr finns uttaget i fastigheten och överlåtes obelånade.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för juridisk person och för fysisk person som ej är bosatt inom glesbygdsområde i Kinda kommun sedan tolv månader tillbaka.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Fastighetsmäklare

Jacob Rappe Nilsson
Jacob Rappe Nilsson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
073-822 00 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier