Uland

God tillgänglighet
Areal: 98 ha
Kommun: Härnösand
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 5 250 000 SEK
Anbudsdag: 9/8 2024
Obebyggd skogsfastighet med bra bonitet och vägnät.

Skogsfastighet belägen 25 km nordväst om Härnösands stad. Fastigheten består av två skiften intill varandra om totalt 98 hektar mark varav 96 hektar är produktiv skogsmark. Fastigheten är lättillgängligt genom allmänna vägar och skogsbilvägsnät Virkesförrådet uppskattas till ca 13 400 m³sk vilket ger medelförråd om 140 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 5,3 m³sk per ha och årlig tillväxt om 550 m³sk/år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växande gallringsskogar men även ca 5 150 m³sk i slutavverkningsbar ålder.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Uland

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 85

Bilder

Visa alla 24 bilder
Visa alla 24 bilder

Foto: Evelina Ytterbom

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2018 av High Coast Forestry. Skogsbruksplanen är uppdaterad i april 2024 av Bränna Natur i samråd med SCA med uppräkning av tillväxt samt åtgärder som är utförda efter att planen upprättades.

Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 95,9 hektar med totalt virkesförråd om ca 13 400 m³sk, vilket ger ett medeltal om 140 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 550 m³sk per år och boniteten ligger på 5,3 m³sk/ha. Det dominerande trädslaget är gran som upptar 53 % av virkesförrådet, tall 22 %, löv 22 % samt contorta 3 %.

Största andelen skog är gallringsskog i huggningsklassen G1 51 % (48,9 ha) med ett virkesförråd om ca 7 900 m³sk. Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder i huggningsklasserna S2 och S3 är 20 % (19,9 ha) med ett virkesförråd om ca 5 146 m³sk. Röjningsskog R1 och R2 är 20 % (19,4 ha) och K2 är 8 % (7,7 ha).
Andelen yngre skog än 20 år är 28 % (27,1 ha).

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som röjning om 13,5 ha under planperioden.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten annat än ett områden som är bedömda som sumpskog. Två områden är satt som målklass NO (Natur Orört) i skogsbruksplanen, talldominerad hällmarksskog med skog äldre än 120 år och låg bonitet, och är satt som huggningsklass S3 samt östvänd brant med lodväggar och blandskog huggningsklass S3. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Enligt uppgift från säljaren så bedrivs för närvarande jakten på egen fastighet.

Vägar

Fastigheten har god tillgänglighet genom vägar som går över fastigheten. Allmän väg passerar över fastigheten på två områden och det finns även en skogsbilväg med stickväg som går genom västra skogsskiftet. Huvudvägen som går över fastigheten i väster om allmänna vägen sköts för närvarande av SCA. Stickvägen som går till slutet av fastigheten i väster sköts gemensamt av grannarna som brukar vägen.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkelt för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan
kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Rättsförhållande

Fastighet

Härnösand Uland 2:59

Ägare

Anita Holmström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 98,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 95,9 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 97,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 3 546 000 kr
Skogsimpediment 25 000 kr
Summa: 3 571 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 472 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Härnösand

Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Alla objekt från Härnösand

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 85

Fastighetsmäklare

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Uland & vill bli kontaktad

Mäklaren för Uland kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier