Gryts-Ullsta

Lantliv vid Misteln
Areal: 9 ha
Kommun: Gnesta
Objektstyp: Gård
Prisidé: 9 000 000 SEK
Anbudsdag: 3/6 2024
Gårdsdröm anno 1911 på högsta punkten i Ullstabyn. Stall, ridbana och egen brygga ingår.

Fem kilometer norr om Stjärnhov, på högsta punkten i Ullstabyn ligger denna vackra Sörmlandsgård. Från den resliga mangårdsbyggnaden ges vidsträckta vyer över odlingslandskapet och den egna marken som sträcker sig ner mot sjön Misteln. Det rejäla bostadshuset i sekelskiftesstil erbjuder ett trivsamt lantligt boende tillsammans med många attribut som tillhör en gårdsdröm. En utvecklingsbar ekonomibyggnad för olika verksamhetsinriktningar som också inrymmer ett fint stall med plats för sex hästar och en ridbana i anslutning till stallet. Nere vid sjön finns bryggan vid en udde i Misteln med sina goda fiskemöjligheter efter såväl insjöfisk som kräftor. Större delen av de nio hektaren är inhägnade för bete eller vallskörd.

Ullstabyn är en aktiv liten by med god gemenskap för den som önskar ett lantligt boende, men samtidigt även möjligheten till trevligt utbyte grannar emellan. I närheten finns Stjärnhovs samhälle samt golf- och konferensanläggningar som Grytsberg och Solbacka. Omgivningarna präglas av ett typiskt Sörmländskt landskap med sin mosaik av sjöar, ekhagar, skogs- och odlingsmarker.

Välkommen att förverkliga din gårdsdröm med en fantastisk boendemiljö kombinerat med lantbruk, entreprenörskap, djurhållning, sjöliv eller helt enkelt bara för att njuta av livet på landet.

Välkommen på visning

21Maj
Tis 18:00
Anmälan önskas till ansvarig fastighetsmäklare före visning.
Kontakta Areal

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Gryts-Ullsta

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder

Visa alla 37 bilder
Visa alla 37 bilder

Foto: Markus Forsbäck och Krister Rangne

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Mangårdsbyggnaden från 1911 utstrålar gedigenhet i sin sekelskifteskaraktär och är uppförd på stensatt grund med delvis källardel, stomme av timmer och fasad med liggande träpanel under sadeltak med betongpannor. Taket är också vinklat på ena halvan av huset vilket ger extra rymd på övre plan. Fönstren är av enkelglas med lösa innanfönster, vilket ger en fin inramning till sekelskifteskänslan. Huset har en uppskattad boarea om 205 kvm samt biareor under snedtak på övre plan och en källardel. Taxerad boarea anges till 185 kvm. Uppvärmning sker via bergvärme som borrats runt år 2000 med värmepump ansluten till ett vattenburet system kopplat till radiatorer. I mangårdsbyggnaden finns även sju eldstäder varav fyra kakelugnar, två vedspisar och en bakugn. Nuvarande ägare har kontinuerligt eldat i köksspisen, bakugnen samt de två kakelugnarna på nedre plan. Vattenförsörjning från egen borrad brunn med ny pump från 2022 som är belägen i källaren. Enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration. Vattenförsörjning och avlopp är gemensamt med Gryts-Ullsta 1:49, se även under gemensamhetsanläggningar. Fiber finns indraget. Huset renoverades runt 2010 och har sedan dess underhållits löpande.

Innanför verandans dubbeldörrar på södra långsidan finns en rymlig hall som rakt fram leder in till köket, till vänster om hallen finns vardagsrummet och till höger leder en trappa upp till övre plan. Väl inne i köket omges man av ett charmfullt lantkök anpassat för trivsamt umgänge och matlagning. En rejäl spiskåpa, bakugn, vedspis samt komplett köksutrustning i övrigt ger utmärkta förutsättningar att frambringa trevliga middagar till gästerna som ryms vid det stora matbordet. Innanför köket finns ett sovrum med kakelugn. Det inbjudande vardagsrummet har kakelugn och rejäla fönsterpartier i två vädersträck som leder blickarna ner mot Misteln. Bakom köket är en utbyggnad som inrymmer ett stort helkaklat badrum med badkar, dusch och tvättmöjligheter. Här finns även en trappa ner till källaren med förvaringsutrymmen och äldre tvättinrättning som nu fungerar som kräftkar efter storfångst. På övre plan finns hallen med fin pärlspont och här når man ett badrum samt vidare till tre stora sovrum. I det ena sovrummet finns en vedspis som vittnar om ett enklare kök från det generationsboende i två plan som funnits i huset under förra seklet. Mangårdsbyggnaden omges av en trevlig uppvuxen trädgård med fruktträd, ädla lövträd, prydnadsväxter och stenmurar. Utsikten från huset är hänförande och blicken kan vila i det vackra landskapet, de egna betesmarkerna i norr och vidare ner mot gårdscentrum, ängarna och den glittrande Misteln i söder.

Energideklaration

Det finns en energideklaration upprättad 2011.

Driftskostnader

Uppvärmning/Hushållsel: cirka 30 000 kr, förbrukning cirka 23 000 kWh
Renhållning: 2 500 kr
Slamtömning: 1 500 kr
Sotning: 1 000 kr
Försäkring: cirka 15 400 kr, inkl. rörelsedelen
Vägavgift: cirka 500 kr
Fastighetsavgift: 9 525 kr (2024)

Ekonomibyggnader

Stall/loge/snickeri

Belägen söder om mangårdsbyggnaden finns en rejäl ekonomibyggnad på 461 kvm. Byggnaden är uppförd på delvis stengrund och delvis på plintar med trästomme samt timmerstomme och brädfodring under sadeltakkonstruktion med tegelpannor. Byggnaden inrymmer ett stall med sex stycken boxar med boxinredning i metall och trä samt en sadelkammare. I anslutning till stallet finns en gjuten gödselplatta. I byggnaden finns även en fullt inredd snickeriverkstad/ateljé, där snickerimaskinerna kan överlåtas efter separat överenskommelse. I den östra delen av byggnaden finns gott om utrymmen för förvaring av maskiner och övriga inventarier. Byggnaden har därmed goda förutsättningar att kunna användas och utvecklas för olika typer av verksamhetsinriktningar.

Intill stallet finns en väl underhållen ridbana med underlag av grus och sand. Ridbanans mått är cirka 60 x 20 meter.

Garage

Strax väster om ladugården finns ett garage som har gjuten platta samt el framdraget. Byggnaden har trästomme samt sadeltak med lertegel. Byggnadens mått är cirka 5 x 10 meter.

Vedbod

Intill bostadshuset finns en väl tilltagen vedbod byggd i trä på stenplintar under pulpettak med tegel. Byggnadens mått är cirka 5 x 6 meter.

Vindskydd/utebox

I hagen norr om bostaden finns en utebox som utgjort vindskydd för getter. Byggnaden har gjuten platta och trästomme samt sadeltak med betongtegel. I byggnaden finns såväl el som vatten framdraget.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken omfattar enligt SAM-ansökan 7,1 hektar. Huvuddelen av marken är inhägnad att nyttjas som betesmark och norr om huset, kring uteboxen och norr därom, är allt inhägnat med rovdjurssäkert stängsel från 2023. Rovdjursstängslet är finansierat via länsstyrelsen och har ett åtagande att underhållas och ha betande djur till 2028. Senaste åren har området betats av getter. Till inägomarken finns el och vatten framdraget till hagarna för att enkelt kunna förse betesdjur med vatten under hela året. I betesmarken norr om huset finns även en skogsbacke med äldre barr och lövträd där man kan hugga lite ved för husbehov.

Jakt och fiske

Jakträtten följer fastigheten från och med tillträdesdagen, men med tanke på fastighetens storlek bör endast viss småviltsjakt bedrivas. Nuvarande ägare är med i ett jaktlag i närområdet så möjlighet finns för en ny ägare att kontakta något av jaktlagen i området för att på så vis kunna delta i ett större jaktligt sammanhang. Kronhjorten i entréhallen är nedlagd på en mark inte alls långt från Gryts-Ullsta.

Fiskemöjligheterna är mycket goda och utgör en fin tillgång att från bryggan i Misteln komma ut på de samfällda fiskevatten som hör till gårdarna i Ullstabyn. Här finns såväl insjöfisk som kräftor och fiske får ske med både handredskap och fasta redskap. Det finns även ett mindre samfällt fiskevatten i sjön Övre Gällringen som ligger öster om Ullstabyn. De samfällda fiskevattnen är inte registrerade i fastighetsregistret, men det finns en utredning från 1954 där fiskerätten är utredd. I Misteln utgörs det samfällda fiskevattnet av området som är beläget i anslutning till Ullstabyn, omfattande cirka 17 hektar. Det samfällda fiskevattnet i Övre Gällringen omfattar cirka 13 hektar och är beläget norr respektive väster om Ullstaö.

Övrigt

En bostadsfastighet, blivande Gryts-Ullsta 1:60, har nyligen avstyckats i södra delen av fastigheten och bebyggs med ett enbostadshus. Den blivande fastigheten påverkar inga servitut eller andra förhållanden som redovisas under rättsförhållanden nedan.

I Ullstabyn finns såväl en gemensam brygga som möjlighet till båtplats och ramp för sjösättning och upptagning. En köpare kan ansöka om medlemskap och det kostar för närvarande 200 kr per år att vara medlem. Det finns även en bastu vid Misteln som en ny ägare kan ansöka om inträde i bastuföreningen, vilken startats gemensamt mellan fastighetsägarna i byn och där medlemmarna har gått in med en insats.

I Ullstabyn finns även ”Ladugården i Ullsta” som arrangerar konst- och musikevenemang och där även en central del av konstrundan huserar, som hålls i området runt Ullsta en gång per år.

Rättsförhållande

Fastighet

Gnesta Gryts-Ullsta 1:4

Ägare

Peter Johansson 1/1

Areal

Landareal enl. fastighetsregistret 8,54 ha Åkermark enligt SAM-ansökan 7,1 ha Övrig landareal 1,44 ha Summa landareal 8,54 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023 Åkermark 807 000 kr Ekonomibyggnad 176 000 kr Tomtmarksvärde 1 200 000 kr Bostadsbyggnadsvärde 2 300 000 kr Summa 4 483 000 kr

Inteckningar

Fastigheten omfattas av 9 stycken penninginteckningar om totalt 3 975 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Gryts-Ullsta & vill bli kontaktad

Mäklaren för Gryts-Ullsta kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier