Visbäck

Matses i Visbäck
Areal: 105 ha
Kommun: Sala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 11 500 000 SEK
Anbudsdag: 1/7 2024
Trevlig gård som erbjuder charmigt boende, skog och åker. Kan förvärvas av juridisk person.

Kan förvärvas av juridisk person. Via Areal förmedlas nu en trevlig gård i Visbäck, strax väster om Möklinta i Sala. Gården har ett charmigt gårdscentrum med två bostadsbyggnader samt ändamålsenliga ekonomibyggnader. Gården har både rationell åker och skog som består av 57 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 13 254 m³sk och en god bonitet om 7,7 m³sk/ha/år. Arealen inägomark uppgår till 43,6 ha varav cirka 2 ha består av betesmark och resterande åkermark. Kontakta mäklaren för att boka in en visning!

Kontakta Areal

Victor Vretlund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Visbäck

Victor Vretlund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Foto: Victor Vretlund, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Den gamla mangårdsbyggnaden är troligtvis uppförd andra halvan av 1800-talet och är omgiven av en stor trädgård med flera fruktträd. Från bostadshuset har man en trevlig utsikt över kringliggande skog och mark.

Invändigt finns hall, kök, toalett med dusch, sal med parkettgolv och två kakelugnar, två mindre rum samt en groventré. På det övre planet finns en hall med utgång till balkong, allrum med öppen spis, wc, två stora sovrum samt kattvindar. I källaren finns förvaringsutrymme samt ett pannrum vilket även nås genom garageport från husets södra sida. Skicket invändigt är äldre men är över lag välskött. Enligt taxeringsuppgifterna uppgår boytan till 165 m².

Stommen bedöms utgöras av timmer och vilar på en grund av huggen natursten och delvis källare. Fasaden är putsad, taket är belagt med plåt och fönstren utgörs av tvåglasfönster. Uppvärmningen sker via vattenburet system som är kopplat till en bergvärmepump samt två ackumulatortankar. Vatten tas från egen brunn och avloppet är enskilt.

Under vintern 2023/2024 uppstod en vattenskada på husets värmesystem i samband med ett strömavbrott varpå flertalet läckor upptäcktes. Under våren 2024 har läckorna åtgärdats och värmesystemet är under reparation, kontakta ansvarig mäklare för mer information.

Lilla huset

Strax norr om mangårdsbyggnaden finns ytterligare ett bostadshus, troligtvis uppfört kring sekelskiftet 1900 med en taxerad boyta om 125 m². På entréplanet finns en hall, wc med dusch, kök och en sal med öppen spis. På ovanvåningen finns hall, två sovrum varav ett har öppen spis och kattvindar.

Huset är uppfört i träkonstruktion på delvis källare i två plan. Fasaden är klädd med stående träpanel och taket är belagt med tvåkupigt lertegel.

Byggnaden delar VA- samt värmesystem med mangårdsbyggnaden via kulvert. Även i det lilla huset har vattenläckor uppstått men som nu har åtgärdats av rörmokare.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns för byggnaderna.

Ekonomibyggnader

Loge/svinstall

Ekonomibyggnad uppförd i stolpverkskonstruktion på stenplintar, stalldelen har en murad konstruktion. Fasaden är av stående träpanel och slammad mursten, taket är belagt med plåt. På logdelen finns delvis gjutet golv och resterande del är trägolv. Cirka en fjärdedel av byggnadens bottenarea utgörs av ett äldre svinstall med gjutet golv. Uppskattat byggnadsmått om 24X10 m.

Ladugård/loge

Byggnad för tidigare mjölkproduktion. Ladugårdsdelen har en stomme av mursten som är slammad på utsidan. Invändigt finns den gamla stallinredningen kvar, även mjölkrum med äldre mjölkningsutrustning sitter kvar. Ovan ladugården är det skulle.

Logen ligger i vinkel med ladugården och har delvis gjutet golv och är uppförd i träkonstruktion som är klädd med stående panel. Hela byggnaden har plåttak. Ladugården har ett uppskattat byggnadsmått om 28X10 m, logens byggnadsmått uppskattas till 24X10 m.

I anslutning till ladugården finns en gödselbrunn med tak och en äldre gödselplatta.

Maskinhall

Bredvid logen finns en maskinhall med tre täckta sidor. Byggnaden är uppförd i stolpverk klätt med stående träpanel, taket är av plåt. De invändiga ytorna har gjutet golv.

Övrigt

Utöver ovan nämnda ekonomibyggnader finns även ett tvåbilsgarage, ett kvarnhus samt en bodlänga på gårdscentrum.

Ekonomibyggnader Spångkärret

Vid Spångkärret cirka en kilometer norr om gårdscentrum finns en loge och en ladugård med logdel. Båda byggnaderna har stomme av trä som vilar på stenplintar, fasad av stående träpanel och tak av plåt. Byggnaderna är i ett enklare skick och standard men duger fint för maskinförvaring eller för framtida ombyggnad t.ex. lösdriftsstall. Byggnadsmåtten uppskattas till 38X8 respektive 28X10 m.

Lada Messmyran

I anslutning till de norra åkermarkerna finns en lada. Konstruktion av stolpverk klädd med träpanel och tak av plåt. Invändigt är det lagt brädgolv. Uppskattat byggnadsmått är 20X8 m.

I anslutning till ladan finns en enklare rast-/jaktkoja.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den totala arealen inägomark uppgår enligt skogsbruksplanen till 43,6 ha, av dessa bedöms två hektar utgöras av betesmark och resterande arealer av åkermark. Jordarten bedöms domineras av leror med ett visst inslag av torv på det norra skiftet. Markerna brukas av en arrendator, kontraktet gäller för odlingssäsongen 2024.

Skogsmark

De 57 hektaren produktiv skogsmark fördelar sig över tre skiften som alla är lättillgängliga från en och samma skogsbilväg. För skogsmarken finns en skogsbruksplan upprättad av Anemone Skog i maj 2024. Enligt skogsbruksplanen bedöms virkesförrådet till goda 13 254 m³sk vilket ger ett medeltal om 231 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är 51% gran, 44% tall och 5% björk, fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,7 m³sk/ha/år. Under planperioden föreslås avverkning om totalt 10 376 m³sk varav 9 969 m³sk utgörs av föryngringsavverkning. Skogsmarkens målklasser är enligt skogsbruksplanen 97,6 % PG-skog, vilket är skog med målet att producera avverkningsbar skog med generell hänsyn till natur och kulturmiljön. Resterande 2,4 % är NO-skog med mål att bevara och utveckla naturvärden. För mer information se skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten. Källa Skogsstyrelsen, Skogens pärlor

Jakt

Jakträtten inom fastigheten är upplåten till Hedåsens jaktlag på ettårsavtal, fastighetsägaren äger rätt till två platser i jaktlaget. På markerna förekommer förutom älg även sedvanligt småvilt.

Rättsförhållande

Fastighet

Sala Visbäck 1:32

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 105,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 57,3 ha
Impediment 2,0 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Inägomark 43,6 ha
Övrigmark 2,0 ha
Summa: 105,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 1 587 000 kr
Betesmark 23 000 kr
Skogsmark 3 616 000 kr
Tomtmark 355 000 kr
Ekonomibyggnader 103 000 kr
Bostadsbyggnader 1 844 000 kr
Summa: 7 528 000 kr

Inteckningar

Det finns ett skriftligt pantbrev uttaget i fastigheten om totalt 150 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Victor Vretlund
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Mäklarassistent

Gunnar Boglind
Gunnar Boglind
Jägmästare
073-672 51 06

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier