Torskog

Bördig åkermark med ladugård och maskinhall söder om Lilla Edet.
Areal: 44 ha
Kommun: Lilla Edet
Objektstyp: Åker
Prisidé: 4 750 000 SEK
Anbudsdag: 24/9 2018
Visning:
11/9 kl 16:00-17:00
Torskog utgörs av ca 35 ha rationell, bördig och kravodlad åkermark i två skiften tillsammans med en större ladugård med bra förrådsutrymmen och en maskinhall med verkstad. Gården ligger väster om Göta älv, ca 12 km söder om Lilla Edet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ladugård

Rejäl och stilfull ladugård om ca 1 790 m2 som är byggd i trä/tegel med träpanel under plåttak med till större delen gjutet golv. Bra förrådsutrymmen där en del är isolerad. Finns även en äldre spannmålsanläggning med tork och lagringsutrymmen. Används idag som förråd och maskinhall.

Maskinhall med verkstad

Maskinhall/verkstad som är bygg på 1980-tal. Byggarea är ca 336 m2. Byggd i stål med plåtbeklädnad under plåttak. Gjutet golv. Isolerad verkstadsdel om ca 72 m2.

Skog och mark

Åkermark

Mycket rationell och god åkermark som omfattar ca 35 ha. Åkern ligger i två skiften och jordarten domineras av lera. Marken har varit kravodlad sedan år 1999 och är systemtäckdikad på 1960-talet plus kompletteringar på senare tid. 34,91 gårdsstödsrätter följer marken.

Jakt/fiske

Jakt på älg och småvilt som är tillgänglig för köparen från och med 1/7 2019. Säljaren förbehåller sig intäkten för jakten fram till dess. Fiske i Göta Älv.

Rättsförhållande

Fastighet

Lilla Edet Torskog 6:1, omr av

Ägare

Bjarne Färjhage 1/2
Lennart Färjhage 1/2

Taxeringsvärde

Nedan värde är utdrag ur taxeringsenhetens värde på grund av att taxeringsenheten omfattar ett större område. Åkermark 1 233 000 kr Ekonomibyggnad 830 000 kr

Inteckningar

Fastigheten kommer inte belastas av penninginteckningar vid tillträdet. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0521-27 27 55
070-363 56 35

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Torskog och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning