Försjö Gård

Försjö Gård
Areal: 43 ha
Kommun: Motala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 13 500 000 SEK
Anbudsdag: 21/5 2024

Cirka tre kilometer sydost om Fornåsa i västra Östergötlands slättbygd ligger Försjö Gård. En fastighet om totalt ca 43 hektar fördelat på 14 hektar högavkastande åkermark, 13,5 hektar betesmark samt 13,9 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus och flertalet rationella ekonomibyggnader i gott skick.

Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Försjö Gård

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Magnus Jansson och Jacob Rappe Nilsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Gårdens bostadshus i 1 ½ plan är uppfört på källargrund med stomme av trä med putsad fasad under tak av tegel. Enligt taxeringsuppgifter uppgår bostadshusets boyta till 140 kvm. Uppvärmning sker genom ett vattenburet system med radiatorer kopplat till en värmepump.

Källaren består av pannrum, tvättstuga samt två matkällare. Entréplanet består av två rum, kök, hall samt toalett. Övre plan består av möblerbar hall, tre sovrum samt ett badrum. Vatten och avlopp är gemensamt med grannfastigheten Försjö 2:12, borrad vattenkälla samt avlopp med trekammarbrunn och infiltrationsbädd.

Ekonomibyggnader

Mjölkladugård

Ladugård uppförd på gjuten platta med trästomme, fasad av plåt och trä med tak av plåt.

Loge

Loge uppförd på stengrund med gjutet golv, trästomme, stående träpanel under tak av eternit. Nyttjas till förvaring och hötork.

Maskinhall

Maskinhall ritat av arkitekt Håkan Ekerå som är uppförd år 2012 på gjuten platta med trästomme och träfasad under tak av plåt. Portar finns på tre sidor av byggnaden. Invändigt finns ett inrett utrymme för dieseltank och i övrigt rationell maskinförvaring.

Gödselbrunn

I anslutning till ladugården finns en gödselbrunn som rymmer 1500 m³.

Vagnslider

Byggnad uppförd på stengrund med trästomme och fasad av trä under tak av plåt. Här finns fem öppna platser under tak som rymmer exempelvis mindre bilar.

Förråd

Enklare byggnad uppförd på stengrund med trästomme och träfasad med eternittak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens inägomark uppgår enligt skogsbruksplanen till 29,8 hektar, inkl. tomtmark, och fördelar sig på ca 14 hektar åkermark och ca 13,8 hektar betesmark. Betesmarken är upplåten med ett ettårigt sidoarrende som löper till 2024-12-31. Åkermarken är upplåten med ett ettårigt sidoarrende och är tillgänglig för en ny köpare 2024-12-31. Arrendet avträdes med hela arealen höstplöjd.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår det totala virkesförrådet till 2 843 m³sk och den produktiva skogsmarken uppgår till 13,9 hektar. Det ger ett genomsnittligt virkesförråd om 204 m³sk/hektar. Fastighetens medelbonitet bedöms uppgå till 11,3 m³sk/hektar och år. Skogen domineras av gran som utgör 69% av virkesförrådet följt av tall och löv som utgör 18, respektive 13 %.

Jakt

På Försjös marker finns goda förutsättningar för småvilts och pyrschjakt. I området finns främst rådjur, vildsvin och älg. Jakten är upplåten men är uppsagd och är tillgänglig för en ny köpare 2025-07-01.

Rättsförhållande

Fastighet

Motala Försjö 2:1

Ägare

Prästlönetillgång, Svenska kyrkan 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 40,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 13,9 ha
Inägomark 29,8 ha
Summa: 43,7 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Säljaren avser avyttra fastigheten till fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Fastighetsmäklare

Jacob Rappe Nilsson
Jacob Rappe Nilsson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
073-822 00 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier