Tuna Prostgård

Välarronderad skogsfastighet med skog i alla åldrar.
Areal: 163 ha
Kommun: Borlänge
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 200 000 SEK
Anbudsdag: 26/6 2019
På uppdrag av Prästlönetillgångarna i Västerås stift förmedlas nu 163,7 hektar växtliga skogar i Tuna söder om Borlänge.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (11)

Foto: Fredrik Luhr, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen som upprättats av Prästlönetillgångar i Västerås stift är framräknad till och med år 2018. Den anger att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 153,3ha. Det totala virkesförrådet uppgår enligt planen till 19 190 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 125 m3sk/ha. Skogen har brukats över tid och har skog i alla åldersklasser men med en tyngdpunkt i yngre skogar. Den löpande tillväxten uppgår till 6,2 m³sk/ha/år under planperioden eller hela 948 m³sk/år. Medelboniteten uppgår till 5,8 m3sk/ha. För ytterligare information se skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper registrerade. Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor

Jakt

Jakten är upplåten på två separata ettåriga avtal till Sellnäs VVO (norra delen) samt till en privatperson (södra delen). Jakträttsupplåtelsen löper till och med 2020-06-30, uppsägning skall ske 6 månader innan avtalet löper ut, i annat fall förlängs det med ett år i sänder. Ersättningen uppgår för innevarande jaktår till 5 112 respektive 3 180 kronor/år inklusive moms.

Rättsförhållande

Fastighet

Borlänge Tuna Prostgård 1:1

Ägare

Svenska Kyrkan Prästlönetillgång 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 155,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 153,3 ha
Skogsimpediment 9,6 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 163,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 236 000 kr
Skogsimpediment 21 000 kr
Summa: 4 257 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom omarronderingsområde. Förvärvstillstånd erfordras för såväl fysisk som juridisk person (exempelvis aktiebolag).
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 41
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Jag är intresserad av fastigheten Tuna Prostgård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning