Vislanda-Mörhult

Två bostadshus och trädgård med pool. Maskinhall, fin ladugård och välskött skog.
Areal: 46 ha
Kommun: Alvesta
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/5 2018
Visning:
17/5 kl 18:00
Föranmälan till undertecknad fastighetsmäklare.
22/5 kl 18:00
Föranmälan till undertecknad fastighetsmäklare.
I Mörhult finns nu möjligheten att förvärva en gård som har det lilla extra. Två renoverade bostadsbyggnader belägna i en härlig gårdsmiljö med omgivande betesmark, fin naturstenmur och närhet till Mörhultasjön. I den väl anlagda trädgården finns det en uppvärmd pool, jordkällare och en damm. På gården hittar man även en renoverad ladugård, ett isolerat dubbelgarage och en bra planerad maskinhall.

Det finns goda framtidsutsikter för näringsverksamhet och skogsbruk på fastigheten. Skogen består till stor del av ungskog som har planterats och röjts i rätt tid. Skogsmarken betjänas av ett bra vägnät.

Försäljningen sker genom anbudsförfarande där möjlighet även finns att lämna anbud på skog och gårdscentra separat.

Prisidé 6 000 000 kr för hela försäljningsobjektet.

För mer information se prospekt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder (30)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Byggnaden uppfördes sannolikt på 1820-talet enligt säljarna. Byggnadskonstruktion med torpargrund och platta på mark. Stomme av trä och timmer. Träpanel. Tak med betongpannor, plåt och sedumtak över den inglasade verandan. 2-glas (kopplade) fönster och isolerglas i den inglasade verandan. Byggnaden har äldre detaljer bevarade i kombination med modernare stil.

Man kommer in i byggnaden genom den trevligt inglasade verandan eller den praktiska groventrén. På bottenplanet finner du bra förvaring i garderober och tre förråd. Köket ger ett ljust intryck med sina fönster och är även utrustat med spis, kylskåp, frysskåp, vedspis, ugn, kaffemaskin och diskmaskin. Renoverat badrum med kakel och klinker. Två vardagsrum. På ovanvåningen finner man två sovrum, allrum, badrum och en stor klädgarderob.

Byggnaden har genomgått stora förbättringar och renoveringar. Huset totalrenoverades år 1999 med nya bjälklag och ytskikt. Byggnaden tilläggsisolerades och nya fönster monterades i alla fönster utom två. Nytt kök och nya badrum. Även el och VVS åtgärdades i stora delar av huset. Taket byttes och höjdes på delar av byggnaden. År 2003 byggdes köksdelen ut. År 2009 byttes vindskivor på byggnaden. År 2013 byttes vitvarorna i köket. År 2014 byttes stora delar av golven på nedre plan. Vattenburen och elektrisk golvvärme installerades. År 2016 renoverades badrummet nere och den inglasade verandan uppfördes. Samtliga renoveringar är utförda av hantverkare.

Byggnadens taxerade boyta är 98 m2 med en biarea på 10 m2. Standardpoäng 32. Notera att taxerade uppgifter bedöms avvika mot verkligheten.

Luftvärmepump monterad på övre plan som används för att kyla sovrum under sommarhalvåret.

Byggnaden har bergvärme från år 1999 med två borrhål. Pumpen är en Diplomat Opticum.

Gemensamt avlopp för mangårdsbyggnaden och drängastugan. Trekammarbrunn med ny infiltration år 2011.

Vatten från grävd brunn. Filter. Vattenprover från år 2016 som visade tjänligt resultat.

Brunnen har sinat år 2016 men klarade vattentillgången under torrperioden år 2017.

Eldstäderna i byggnaden är provtryckta utan anmärkning förutom den öppnaspisen på övre planet som ej kan användas.

Byggnaden är vackert belägen på gården. Nordöst om byggnaden ser man del av Mörhulta-sjön. Jordkällaren är renoverad men ej lämpad för förvaring i dagsläget p.ga. fuktigt klimat. Söder om byggnaden finns en anlagd damm där det tidigare har fångats kräftor. Tillgång till pool med trädäck och skyddskåpa. Poolens mått ca 7 x 3 m. Den har värmts upp till ca 29 grader genom en luftvärmepump som är belägen vid poolen. Rening och UV-filter. Djup ca 1,55 m.

Besiktningsprotokoll

Inför försäljningen har säljaren låtit OBM-gruppen upprätta en besiktning av mangårdsbyggnaden. Kopia av besiktningsprotokollet kan erhållas genom undertecknad fastighetsmäklare.

Energideklaration

Inför försäljningen har säljaren låtit OBM-gruppen upprätta en energideklaration. Kopia av energideklarationen kan erhållas genom undertecknad fastighetsmäklare.

Driftskostnader

Elektricitet (hushållsel, uppvärmning) 25 000 kr
Försäkring: 4 229 kr
Sophämtning: 2 000 kr
Slamtömning: 800 kr
Kommunal fastighetsavgift: 4 195 kr
SUMMA: ca 36 200 kr
Angivna kostnader är säljarens bedömda driftskostnader med två personer i hushållet. Observera att driftskostnaderna för ny ägare kan komma att skilja sig betydligt beroende på användning.

Drängastugan

Mysig byggnad med nödvändiga bekvämligheter. Perfekt som gästbostad eller egen bostad för någon i familjen. Öppen planlösning med allrum och kök på nedre plan. Övreplan har ett sovrum och badrum.

Byggkonstruktion med torpargrund, träfasad och betongpannor. Yttermått ca 9,3x4,6 m. Byggnaden helrenoverades runt år 2000. Nya bjälklag, ytskikt och fönster. El och VVS åtgärdades. Köket och badrummet renoverades. Skorsten och kakelugn monterades.

Gemensamt vatten och avlopp med mangårdsbyggnaden.

Uppvärmning genom elradiatorer.

Ekonomibyggnader

Maskinhall

En gedigen maskinhall byggd år 2000. Byggnaden är ca 120 m2 med en takhöjd på ca 5 m och porthöjd på ca 3,3 m. Betongplatta, stålstomme, träfasad. Skjutdörrar av trä och stål. Metallgaller för alla fönster. Det finns två isolerade delar i byggnaden om ca 17 m2 och 10 m2 varav den ena delen har en elradiator för uppvärmning. El med enfas och trefas. Brunn i betonggolv är ej påkopplad till avlopp.

KONE travers 3.2 ton.

Tvåpelarlyft med 3-ton kapacitet.

Utvändig tillbyggnad för exempelvis traktorförvaring.

Garage

Isolerat dubbelgarage för förvaring av bilar byggt år 2003. Konstruktion med betongplatta, träfasad och betongpannor. Elportar med fjärrkontroll. El enfas. Monterade hyllor i trä. Golvbrunn i betonggolv är ej påkopplad till avlopp. Byggnadens yttermått är ca 10,8 x 7,1 m.

Ladugård

Gårdens ladugård renoverades under år 2000 med b.la. nya bjälklag. Eternittak. Det finns betonggolv i ca 3/4 av byggnaden. 1/3 av byggnaden är isolerad och det har monterats en kamin. Det f.d. mjölkrummet har invändig plåtbeklädnad. El med enfas och trefas. Vatten genom en grävd brunn som är enskild för ladugården. Vattenkvalité okänd. Central för poolens nivålarm. Dieseltank. Golvbrunn i betonggolv är ej påkopplad till avlopp. Byggnadens yttermått är ca
9 x 28 m

Skog och mark

Skogsmark

En välskött fastighet med väl anlagda föryngringar och bra vägnät. Stor andel röjd och planterad ungskog som har fått rätt förutsättningar från början. Vägnätet är väl utbyggt och utsikten för framtida skogsbruk bedöms kunna bli gynnsam.

Fastighetens skogsbruksplan är nyligen upprättad genom VIDA. Skogsbruksplanens fältarbete utfördes i april 2018. Skogsmarksarealen uppgår till ca 42,3 ha och virkesförrådet bedöms till 3 143 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 44 % tall, 48 % gran och 8 % löv. Medelboniteten anges till 7,8 m3sk/ha och år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 329 m3sk. Den löpande tillväxten uppgår vid planens till ca 210 m3sk/år vilket i dagsläget ger en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 7 %.

Områden som är markberedda kommer att planteras av säljarna under våren 2018.
Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

Betesmark

I anslutning till gårdscentrat finns ca 2,3 ha inägomark enligt skogsbruksplanens arealuppgifter. Marken utgörs av småbruten betesmark och kan disponeras av köparen från tillträdesdagen. Inga stödrätter för Gårdsstöd medföljer i försäljningen.

Befintliga stängsel tillhör tidigare brukare och ingår ej i försäljningen.

Naturvärden m.m.

Det finns ett noterat naturvärde, en s.k. blandsumpskog, i avdelning 14.

Det finns ett naturvårdsavtals tecknat för den samfällda Mörhultasjön där fastigheten har andel.

Jakt

Området erbjuder jakt på älg, småvilt, vildsvin och fågel. Idag bedrivs småviltsjakten gemensamt i bvns jaktlag som omfattar ca 700 ha. Älgjakten bedrivs gemensamt i ett större jaktlag om ca 1900 ha.

Säljarna förbehåller sig jakträtten till 2023-06-30. Efter särskild överenskommelse kan det finnas möjlighet för en köpare av skogen att få medverka vid jakt i byns jaktlag som gäst till säljarna. Eventuell jaktutrustning som torn och foderautomater tillhör säljarna och ingår ej i försäljningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Alvesta Vislanda-Mörhult 1:4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 44,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 42,2 ha
Inägomark 2,3 ha
Myr/kärr/mosse 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 46,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 913 000 kr
Betesmark 42 000 kr
Tomtmark 130 000 kr
Bostadsbyggnader 429 000 kr
Ekonomibyggnader 30 000 kr
Summa: 1 544 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 1 514 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Jag är intresserad av fastigheten Vislanda-Mörhult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning