Appleryd

Grandominerad med god bonitet
Areal: 33 ha
Kommun: Torsås
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 685 000 SEK
Anbudsdag: 20/6 2023
Grandominerad skogsfastighet om ca 33 ha med god bonitet och tillväxande ungskogar.

Skogsfastighet om ca 33 ha i ett samlat skifte med bra terräng och god tillväxt. Virkesförrådet för fastigheten uppgår till totalt ca 4 550 m³sk och med en beräknad tillväxt på 248 m³sk per år och boniteten är beräknad till 11 m³sk per ha och år.
Markerna erbjuder goda jaktförutsättningar med god tillgång till vilt på älg, rådjur m.m.

Kontakta Areal

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare

Appleryd

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder

Visa alla 22 bilder
Visa alla 22 bilder

Foto: Gunnar Jönsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog och mark

Fastigheten domineras av etablerade homogena välskötta barrskogsbestånd med lång aktiv skogsskötsel och med stor andel barrbestånd i åldern 35 till 55 år med god löpande tillväxt. Markerna bedöms i huvudsak som friska med inslag av fuktig mark och berg i dagen.
Markerna nås lätt med ett gemensamt skogsbilvägnät.

Till fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Södra i maj 2022. Den produktiva skogsmarken bedöms uppgå till ca 31,5 ha med ett totalt virkesförråd på ca 4 551 m³sk inkl. 2022 och 2023 års tillväxt. Medelboniteten anges enligt skogsbruksplanen till 11 m³sk/ha och år, vilket ger fastigheterna en god produktionsförmåga på 346 m³sk per år och en löpande tillväxt på 248 m³sk per år.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beräkna denna marken i kr/ha.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 0723310552.

Inägomark

Inom markområdet finns ett mindre markområde med inägomark till en areal av ca 0,4 ha bestående av äldre åkermark.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och ger möjlighet till jakt på älg, rådjur, vildsvin m.m.

Rättsförhållande

Fastighet

TORSÅS APPLERYD 1:18

Ägare

Karin Insulander 1/2
Mia Dreier 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag Torsås Appleryd 1:18. 33,29 ha Areal enligt skogsbruksplan Totalareal 33,2 ha Areal enligt taxering Saknas. Areal enligt ovan kan skilja från verklig areal
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ronneby

Gamla Karlshamnsvägen 27
372 31   Ronneby
Alla objekt från Ronneby

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Appleryd & vill bli kontaktad

Mäklaren för Appleryd kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier