Björnhammaren

Virkesrikt
Areal: 52 ha
Kommun: Lindesberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 750 000 SEK
Talldominerad skogsfastighet med högt virkesförråd och god bonitet!

Nu kan du förvärva en del av en fastighet i Lindesberg. Marken som består av totalt 52 ha varav 43 hektar produktiv skogsmark har ett högt virkesförråd och är talldominerad med god bonitet. Är du intresserad av tillskottsmark eller en egen fastighet är detta ett bra tillfälle. Försäljningsobjektet kan även förvärvas tillsammans med objektet Grimsö som förmedlas nu och är en del av samma fastighet. Är du intresserad att veta mer kontakta ansvarig mäklare.

Kontakta Areal

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Björnhammaren

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Anton Stolpe Nordin och Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt upprättad skogsbruksplan omfattar inägomarken 1,1 ha. Åkermarken ligger på det södra skiftet. Enligt SGUs jordartskarta består jorden i huvudsak av finlera.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på försäljningsobjektet uppgår till 43,7 hektar enligt skogsbruksplanen. Skogstillståndet är nyligen upprättad för försäljningsobjektet av laserdata och teoretiskt framräknad till och med 2023 års tillväxt. Det totala virkesförrådet bedöms till 12 485 m³sk vilket ger ett medeltal på 285 m³sk/hektar produktiv skogsmark. Trädslagsfördelningen är följande: tall 53%, gran 38% samt löv 9 %. Medelboniteten på försäljningsobjektet är bedömd till i genomsnitt 7,2 m³sk per hektar och år. Åldersfördelningen är jämn och utspridd i alla huggningsklasser. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Försäljningsobjektet berörs ej av några registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Området präglas av ett skogsområde på det norra skiftet och ett brutet landskap på det södra skiftet vilket skapar fina viltbiotoper och olika sorters jakt. På objektet finns det sedvanligt förekommande småvilt samt älg, vildsvin och rådjur. Försäljningsobjektet ingår i Malingsbo älgförvaltningsområde. Jakträtten på försäljningsobjektet är upplåten med ettårigt avtal.

Övrigt

Försäljningsobjektet är en del av en fastighet och en lantmäteriförrättning måste genomföras där objektet kommer avstyckas eller fastighetsregleras till en annan fastighet inom Lindesbergs kommun. Köparen till försäljningsobjektet kommer att stå för lantmäteriförrättningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av LINDESBERG GÅSNÄSBODA 1:5

Ägare

Karl Hedin 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,7 ha
Skogsimpediment 7,3 ha
Inägomark 1,1 ha
Summa: 52,1 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet är en del av en fastighet kan ej taxeringsvärdet fastställas.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Björnhammaren & vill bli kontaktad

Mäklaren för Björnhammaren kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier