Boda

Jord, skog och stuga!
Areal: 20 ha
Kommun: Heby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 375 000 SEK
Anbudsdag: 16/5 2024

Via Areal i Uppsala ges nu möjlighet att förvärva en mindre skogsfastighet mellan Harbo och Tärnsjö. Arealen uppgår till totalt 20,6 ha varav 13 ha utgörs av produktiv skogsmark och drygt 6 hektar åkermark. Stuga i trevligt läge med närhet till den egna skogen och markerna, perfekt för den som vill vara självverksam i mindre skala, 1,5 h från Stockholm. Välkommen till Boda!

Kontakta Areal

Victor Vretlund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Boda

Victor Vretlund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Victor Vretlund, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken utgör 6,4 hektar enligt skogsbruksplanen. Markerna lämpar sig väl för vallodling eller bete, enligt SGU jordartskarta är lera den dominerande jordarten.

Skogsmark

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2024 av Anemone Skog. Enligt skogsbruksplanen uppgår det totala virkesförrådet till 1 146 m³sk, vilket ger ett medeltal om 88 m³sk/ha.
Ungskogar i tillväxtfas dominerar skogsmarkerna, 57 % av skogsmarken är beväxt med plant- eller ungskogar vilket ger en ny ägare en god möjlighet att forma den framtida skogen efter eget tycke. Trädslagsfördelningen är 64% tall, 20% gran och 16% björk och övrigt löv. Medelboniteten är bedömd till 6,1.
För mer information se skogsbruksplanen.

Stuga

Invid åkermarken finns en enklare fritidshusbyggnad om ca 20 m² uppförd dels i timmer, dels regelverkskonstruktion. På taket ligger plåt. Byggnaden är belägen i enskilt läge på gränsen mellan skog och åkermark. Invändigt finns ett allrum med pentry och kamin. Byggnaden har nyligen genomgått viss renovering och tillbyggnad, anslutning till VA liksom el saknas, dock finns el-uttag i byggnaden där ett elverk i intilliggande förråd har genererat el.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt finns registrerade på fastigheten. Källa: Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor

Jakt

Det brutna landskapet med såväl öppna åkrar som större skogsområden skapar goda förutsättningar för viltet att trivas. Förutom sedvanligt småvilt förekommer älg och vildsvin, men även kron- och dovvilt. Jakten är utarrenderad till det lokala jaktlaget och säljarna förbehåller sig platsen i jaktlaget.

Rättsförhållande

Fastighet

Heby Boda 1:7

Ägare

Carina Hammar 1/2
David Hammar 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 20,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 13,0 ha
Myr/kärr/mosse 0,7 ha
Inägomark 6,4 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 20,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 241 000 kr
Skogsmark 597 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Summa: 841 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 875 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Victor Vretlund
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Mäklarassistent

Gunnar Boglind
Gunnar Boglind
Jägmästare
073-672 51 06

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Boda & vill bli kontaktad

Mäklaren för Boda kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier