Byn och Takene

Skog och vindkraft
Areal: 172 ha
Kommun: Årjäng
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 11/4 2024
Två skogsfastigheter om sammanlagt 172 hektar i ett samlat block. Virkesförrådet uppgår till cirka 23 000 m³sk.

Två skogsfastigheter om sammanlagt 172 hektar i ett samlat block, två kilometer norr om E18 i höjd med Sillebotten. Virkesförrådet uppgår till cirka 23 000 m³sk. Skogen domineras av gallringsskog av tall men där finns även cirka 3500 m³sk slutavverkningsskog.

Säljarna har skrivit avtal om upplåtelse för vindkraftsetablering ”Vindpark Takenehöjden”.
Framtida intäkter tillfaller en ny ägare till fastigheterna.

Möjlighet ges att lägga bud på antingen en utav, eller båda fastigheterna.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Byn och Takene

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 28 bilder
Visa alla 28 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen är 157 hektar och medelboniteten är bedömd till 5,7 m³sk per år och hektar. Virkesförrådet uppgår till cirka 23 000 m³sk vilket ger ett genomsnitt om 146 m³sk per hektar. Cirka 100 hektar av skogsmarken och tyngdpunkten av virkesförrådet ligger i huggningsklass G1 där strax över 70 % av virkesvolymen är tall. Cirka 3500 m³sk ligger inom huggningsklasserna S1 och S2.

Skogsbruksplanen är upprättad av Mattias Widstrand vid Köla skogsservice i september 2023.

Skogstillståndet är presenterat i en gemensam sammanställning för de båda fastigheterna med ålders- och huggningsklassfördelning. Därutöver finns två separata skogsbruksplaner för de respektive fastigheterna där avdelningsbeskrivning framgår.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop om cirka 0,2 hektar som berör avdelning 3 i skogsbruksplanen, på fastigheten Byn 1:82.

Vindkraft

Säljarna har ingått avtal med exploatör om att utreda möjligheten till en vindkraftpark i området. Projektet befinner sig i samrådsstadiet där ambitionen är att lämna in tillståndsansökan under hösten 2024. Läs mer på webbplats www.takenehojden.se.

Om erforderliga tillstånd erhålles har nyttjanderättshavaren rätt att teckna arrendeavtal för att bygga vindkraftverk på fastigheterna. Framtida intäkter tillfaller en ny ägare till fastigheterna.

Fördjupad information om avtalet och dess villkor erhålles från ansvarig fastighetsmäklare.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan fri att förfoga från tillträdesdagen. Jakten bedrivs enskilt.

Fiske

Båda fastigheterna har fiskerätt i Bysjön samt Stora Bör.

Rättsförhållande

Fastighet

Årjäng Byn 1:82 & Takene 1:10

Ägare

Marine Olsson 1/2
Lars Erik Olsson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 157,3 ha
Skogsimpediment 12,7 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 170,3 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna är nybildade och saknar därför fastställt taxeringsvärde.

Inteckningar

Inför tillträdet kommer fastigheterna frigöras från penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheterna ligger i glesbygdsområde i Årjängs kommun. Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit mantalsskriven i Årjängs kommun under den senaste tolvmånadersperioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Fastighetsmäklare

Gustav Thorvall
Gustav Thorvall
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070 634 77 69

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Byn och Takene & vill bli kontaktad

Mäklaren för Byn och Takene kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier