Esbjörntorp

Vid foten av Gerumsbergets västra sida ligger gården Esbjörntorp omgärdad av grönskande lövskog och stenmursbeprydd åkermark.
Areal: 6 ha
Kommun: Falköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 500 000 SEK
Visning:
13/9 kl 17:00-18:30
Vänligen anmäl ert deltagande till ansvarig fastighetsmäklare.
15/9 kl 10:30-12:00
Vänligen anmäl ert deltagande till ansvarig fastighetsmäklare.
Vid foten av Gerumsbergets västra sida ligger gården Esbjörntorp omgärdad av grönskande lövskog och stenmursbeprydd åkermark. Gården erbjuder ett trevligt gårdscentrum med bostad i gammal välbevarad stil, men med moderna bekvämligheter invändigt samt ett rymligt trädäck med bl.a. uppvärmd pool. Här finns även en flygel, ladugård, f.d.stall och garage. Fastigheten är under avstyckning och kommer att omfatta ca 6,4 ha varav ca 3,2 ha åkermark, 2 ha betesmark samt tomt/ gårdsplan och övrig mark med bl a en anlagd damm. Gården är belägen ca 10 km öster om Falköping och ca 25 km söder om Skövde, båda med full service och bra kommunikationsmöjligheter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (37)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostaden är byggd i gammal stil med timrad stomme som står på stenfot ovan torpargrund. Väggarna bär fasad av stående och rödmålad träpanel och på taket ligger lertegel. Sedan nuvarande ägare förvärvade fastigheten år 2002 har omfattande förbättringar utförts löpande. Träfasaden är utbytt till ny samtidigt som 2-glas isolerfönster har ersatt de äldre fönstren. Taket är omlagt och golvet i halva bostaden är ersatt med gjuten platta där vattenburen golvvärme även installerats. Avloppet är godkänt och består av en ny anläggning från 2016 med trekammarbrunn och infiltration. Fastigheten är ansluten till Vättervatten genom samfällighetsförening som även äger kanalisationen för fiber. Fiber installerades i bostaden år 2011. Gruppavtal finns med Telia gällande TV/ bredbank och telefoni. Centraldammsugare finns. Huset har även försetts med en tillbyggd entré på senare tid. Uppvärmning sker genom vattenburet system, kopplat till vedpanna från 2003 i separat byggnad.

Huvudentré via inglasad veranda till hall. Till höger om hallen finns ett rymligt badrum som byggdes nytt år 2006 och inrymmer duschplats, jacuzzi, handfat, wc och en tvättavdelning som är separerad med en halv vägg. Badrummet har klinkergolv samt väggar av kakel och väv. Via den nybyggda köksentrén, som har bra avhägningsytor, når man köket som är fullutrustat med vitvaror och har ljusmålade köksluckor i trä. Den gamla spiskupan har bevarats och renoverats och här finns även en fungerande järnspis. Hallar, kök och badrum är utrustade med vattenburen golvvärme. På markplan finns även ett kontor/sovrum samt ett rymligt vardagsrum med kakelugn. Dessa båda rummen är ej renoverade. Övre plan är till stor del oinredd. Här finns ett isolerat och inrett sovrum samt ett oisolerat rum. Övriga ytor utgörs av vindsutrymme med möjlighet att inreda efter eget tycke och behov.

Vidbyggt bostadens södra sida och östra gavel finns ett rejält och välbyggt trädäck, försett med belysning och en ljudanläggning. Däcket har även utrustats med en nedsänkt pool om ca 35 kbm med tillhörande värmepump, maskinrum med reningsverk och ett skjutbart pooltak. Både maskinrum och värmepump är väl dolda under däckets golv. Trädgården ger ett inbjudande intryck med en stor gräsmatta, trädgårdsland, grusad gång samt en damm med en liten ö. I dammen finns kräftor.

Observera att nedan angivna driftskostnader avser nuvarande ägares levnadsförhållanden. Dessa kan komma att förändras, beroende på Köparens användning, antal personer i hushållet m.m. Kostnaderna redovisas i kr/år och avser boendekostnader: Uppvärmning ca 10 500 kr (30 kbm ved á 350 kr), El ca 12 000 kr, vilket även innefattar uppvärmning av poolen, vatten ca 4 500 kr, försäkring ca 4 600 kr (privat del), sophämtning ca 1 600 kr, sotning ca 1 200 kr samt slamsugning ca 1 000 kr. Sammanlagt uppgår de beräknade driftskostnaderna till ca 35 000 kr. Bostaden kommer ej att energideklareras av säljaren.

Ekonomibyggnader

Flygelbyggnad

Ekonomibyggnad med flera användningsområden. Närmast bostaden finns pannrummet som renoverades och isolerades år 2003. Pannrummet rymmer Baxi vedpanna om 30 kw samt ackumulatortank om 2 500 liter med slinga för varmvatten i tanken. Här finns även en separat vv-beredare med elpatron. Innanför pannrummet finns vedförråd och hönshusdel på gjutet golv. Liten verkstad/ snickarebod i del som var mejeri kring början av 1900-talet. I övrigt finns en liten drängkammare, förråd och ett loft samt ett vidbyggt snedskjul under plåttak. Tak av lertegel och timrad stomme med träpanel.

Ladugård/loge

Höghusbyggd ladugård från slutet 50-tal under tak av eternit. Djurdelen har putsade väggar och gjutet golv. Här finns den gamla inredningen för uppbundna djur kvar, men utrymmet används idag för förvaring. F.d mjölkrum samt ovanliggande ränne hör också till den höghusbyggda delen. Som förlängning av ladugården ligger logen med väggar av träpanel och tak av plåt. Den ursprungliga logdelen har trägolv och övrigt utrymme har grusat golv. Plats finns för maskin- och redskapsförvaring i tre fack med träportar på framsidan. Bakom denna byggnad finns en rejäl plan som är dränerad och uppfylld med grus. Detta gör platsen till lämplig att hantera och förvara gårdens vedförråd. Det finns även ett skärmtak med gjuten platta som är vidbyggt ladugården, där veden kan förvaras.

Stallet

Denna byggnad uppfördes ursprungligen som stall till gårdens hästar. Idag nyttjas utrymmet för förvaring. Väggarna är delvis tegelsatta samt i övrigt beklädda med träpanel. På taket ligger plåt.

Garage

Enkel garagebyggnad under plåttak med plats för två bilar. Stomme och väggar av trä samt jordgolv.

Skog och mark

Åkermark

Till fastigheten finns ca 3,16 ha åkermark på blandade och självdränerande fastmarksjordar. Åkermarken finns samlad i ett skifte, i direkt anslutning till gården. Åkermarken brukas idag av arrendator via muntlig överenskommelse. Arrendet löper till 2018-12-31, varför åkermarken blir tillgänglig för köparen, först efter 31 december 2018.

EU-stödrätter motsvarande den stödberättigande arealen överlåtes vederlagsfritt till köparen inför brukningsår 2019.

Betesmark

Till fastigheten finns ca 2 ha betesmark som delvis är bevuxen med lövskog. EU-stöd har ej sökts för betesmarken på senare tid varför stödrätter saknas till betesmarken idag.

Jakt och fiske

Jakträtten är muntligen upplåten men övergår till köparen på tillträdesdagen. Älgjakten bedrivs idag i jaktlag. På fastigheten finns en anlagd damm med signalkräftor.

Övrig mark

Utöver den åker- och betesareal som finns till fastigheten, tillkommer ca 1,2 ha övrig mark. Denna mark utgörs till största del av gårdsplan samt en rymlig tomt med era fruktträd, ett trädgårdsland och en anlagd damm med signalkräftor m.m.

Rättsförhållande

Fastighet

Falköping Esbjörntorp 1:2, del av

Ägare

Daniel Murath 1/1

Taxeringsvärde

Se information i prospekt

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 1 649 267 kr
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Esbjörntorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning