Fifalla skog

Fifalla skog
Areal: 167 ha
Kommun: Valdemarsvik
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 26/4 2024
Talldominerad och lättillgänglig fastighet med 111,8 ha produktiv skog, 12 402 m³sk. Goda jaktmöjligheter.

Fifalla är en trevlig skogsfastighet belägen strax utanför Valdemarsvik. Den är obebyggd förutom en enklare torpstuga och består av ett skifte. Fastighetens areal uppgår till 167,2 ha av vilket 111,8 ha är produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppskattas vara 12 402 m³sk och det dominerande trädslaget är tall. Ett nät av skogsbilvägar gör fastigheten lättillgänglig med korta drivningsavstånd. Goda möjligheter till jakt då det på markerna finns både älg, vildsvin, dovvilt och rådjur.

Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Fifalla skog

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Åkermarken uppgår till 29,4 ha enligt skogsbruksplan. Hela arealen är utarrenderad förutom avd. 52 i skogsbruksplanen. Enligt kontrollmätning i SeSverige uppgår det utarrenderade arealen till ca 23 ha. Arrendet är femårigt och löper t.o.m. 2029-03-14 och är inte uppsagt. Arrendet uppräknas med KPI och uppgår nu till ca 33 500 kr exklusive moms.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 111,8 ha och virkesförrådet till 12 402 m³sk eller 111 m³sk per ha inklusive 2024 års tillväxt. Av det totala virkesförrådet så är 3 330 m³sk som ingår i naturvårdsavtalet (avd.32) som ingicks år 2003. Avtalet löper på 50 år och löper ut 2053-02-18. Tall är det dominerande trädslaget med 74 % följt av gran och löv som utgör 18 % respektive 8 %. Medelboniteten beräknas till 5,2 m³sk/ha och år.

Skogsvårdslagen säger att om en fastighet består av mer än 100 ha produktiv skogsmark får inte mer än 50 % av skogsmarken utgöras av kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 31 ha eller 28 %.

Torpet

Uppförd i stomme av timmer med brädfodrad fasad på torpargrund med plåttak. Stugan saknar el och vatten. Möjligt att skapa en trevlig övernattningsstuga.

Jakt

Fastigheten erbjuder jakt på älg, vildsvin, dovvilt och rådjur samt övrigt småvilt. Jakten är upplåten på ett treårigt avtal t.o.m. 2025-06-30 och är inte uppsagt. Arrendet uppräknas med KPI och uppgår nu till ca 23 000 kr exklusive moms. Jakttorn och övriga jaktinstallationer tillhör jakträttsinnehavarna och ingår inte i försäljningen.

Övrigt

Ägaren har tecknat ett markupplåtelseavtal för bredband med Open Infra. Arbetet ska vara färdigt senast 2025-12-22.

Häradsallmänning

Fastigheten har andel i Hammarkinds häradsallmänning med 3/16-dels mantal. Hammarkinds häradsallmänning består av 2 212 ha produktiv skogsmark och utdelningen per mantal dom senaste tre åren har i genomsnitt varit ca 8 500 kr. En häradsallmänning ägs av jordbrukare inom ”Häradet” i proportion till det antal skattemantal (gammalt mått på skatteförmåga i jordbruksföretag) som de ägande fastigheterna har.

Varje häradsallmänning har en styrelse som väljs årligen och styrelsen ansvarar tillsammans med den utsedde förvaltaren för all verksamhet. Idag bedriver häradsallmänningarna framförallt ett modernt skogsbruk. Överskottet från verksamheten delas ut till delägande fastigheter enligt delägarnas beslut. Den totala arealen Häradsallmänningar i landet är ca 120 000 ha där det årligen avverkas mer än 500 000 m³sk skog.

Fastighetsbildning

Nuvarande ägare har nyligen styckat av ett område från Fifalla 1:48. Uppgifter om arrendeintäkter och taxering är beräknade utifrån den areal som Fifalla 1:48 fått efter att avstyckning skett.

Rättsförhållande

Fastighet

Valdemarsvik Fifalla 1:48

Ägare

Thomas Petersson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 111,8 ha
Impediment 15,2 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Inägomark 29,4 ha
Övrigmark 9,9 ha
Summa: 167,2 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

I dagsläget finns två inteckningar om totalt 5 400 000 kr uttagna i fastigheten. Innan tillträdesdagen kommer inteckningarna flyttas till Fifalla 1:58, Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Fastighetsmäklare

Jacob Rappe Nilsson
Jacob Rappe Nilsson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
073-822 00 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier