Fjelie - Värpinge

Åkermark mellan Fjelie och Lund
Areal: 15 ha
Kommun: Lomma
Objektstyp: Åker
Prisidé: 7 750 000 SEK
Anbudsdag: 2/5 2024

Lomma Fjelie 7:10 samt Lund Värpinge 13:1 utbjudes till försäljning. De båda fastigheterna har tillsammans en areal om totalt ca 14,5 ha, till största del utgörandes av prima åkermark. Marken är tillgänglig för ny ägare efter skörd 2024.

Kontakta Areal

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Fjelie - Värpinge

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Foto: Husfoto

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Den salubjudna åkermarken ligger belägen mellan Lund och Fjelie. Marken är fördelad på två fastigheter och totalt tre skiften. Den odlade arealen på Fjelie 7:10 uppgår till 4,15 ha och på Värpinge 13:1 till 9,13 ha. Åkermarken ligger inom klass 10 enligt den fysiska riksplaneringen och har brukats konventionellt. På Fjelie 7:10 finns bevattningsmöjlighet i form av en djupborra. Marken är tillgänglig för ny ägare efter avslutad skörd hösten 2024.

Lund Värpinge 13:1 har del i dikningsföretag Fjelie - Värpinge.

Granodling

På fastigheten Fjelie 7:10 finns en granodling om ca 0,5 ha.

Jakt

Jakten är tillgänglig för köpare från och med tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Lomma Fjelie 7:10, Lund Värpinge 13:1

Ägare

Gunnar Jönsson 1/2
Ann-Christin Jönsson 1/2

Areal

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde Lomma Fjelie 7:10 Åkermark 1 387 000 sek Lund Värpinge 13:1 Åkermark 2 733 000sek

Inteckningar

Pantbrev Lomma Fjelie 7:10: 61 000 sek Pantbrev Lund Värpinge 13:1: 1 205 000 sek
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Malmö

Stortorget 15
235 31   Vellinge
Alla objekt från Malmö

Ansvarig mäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Fastighetsmäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Fjelie - Värpinge & vill bli kontaktad

Mäklaren för Fjelie - Värpinge kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier