Gåje

Skog och ö vid Storsjön
Areal: 162 ha
Kommun: Åre
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 500 000 SEK
Anbudsdag: 10/6 2024
Tillväxtfastighet med utsikt över de närliggande fjällen. 139,7 ha produktiv skog, 20 661 m³sk samt egen ö.

Naturskönt belägen vid Gåje ligger denna väl arronderade tillväxtfastighet med utsikt över de närliggande fjällmassiven och Storsjön. Produktiv skogsmark om 139,7 ha med ett totalt virkesförråd om 20 661 m³sk där övervägande del, 19 132 m³sk, återfinns i huggningsklassen G1. Fastigheten har en god medelbonitet med en hög årlig tillväxt om hela 898 m³sk. Genomgående bra vägnät på fastigheten. Till fastigheten följer en egen ö i Storsjön och jakt i jaktvårdsområde om ca 3 000 ha.

Fastigheten erbjuder:
– En fin investering eller kapitalplacering med uteslutande ung- och gallringsskogar vilket ökar den årliga volymen och värdet på fastigheten.
– Goda rekreationsmöjligheter med jakt, fiske, skidåkning och friluftsliv i fjäll- och sjömiljö.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Gåje

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se och Catharina Andersson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till fastigheten hör ca 15,2 ha åker- och betesmark. Dessa är utarrenderade enligt skriftligt arrendeavtal som gäller år från år. För mer info och kopia av avtalet kontakta fastighetsmäklaren.

Skogsmark

Fin och väl arronderad skogsfastighet i ett sammanhängande skifte. På fastigheten finns en skogsbruksplan som är upprättad av SCA, den är sedan tillväxtuppräknad av SCA till 2022 och sedan fram till dags datum av Kalle Lennartsson, Högarna skog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 139,7 ha och har ett virkesförråd om 20 661 m³sk varav största delen är G1 skog. Fastighetens har en god medelbonitet som är beräknad till 5,6 m³sk per ha och en årlig tillväxt om hela 898 m³sk. Trädslagsblandning med tall 43 %, gran 39 % samt löv 18 %. Genomgående bra vägnät på fastigheten. Enskild väg som går genom hela fastigheten. Långa vägen helrenoverad och grusad 2016 och avstickaren klar 2021.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det finns röjningsbehov på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns idag inga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornminnen eller dylikt registrerade. (Källa: SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår i jaktvårdsområde om ca 3 000 ha. Småviltjakten bedrivs på den egna fastigheten. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt på tillträdesdagen, om inget annat avtalas på kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har enligt säljaren fiskerätt i Storsjön.

Byggnader

På fastigheten finns en loge, två härbren och fyra lador.

Båthus

Det finns ett båthus på fastigheten som står på ofri grund, dvs ägs av annan än fastighetsägaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Åre Gåje 3:18

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 139,7 ha
Myr/kärr/mosse 6,1 ha
Inägomark 15,2 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 162,8 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har inget taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier