Grimsö

Tallskog i Bergslagen
Areal: 20 ha
Kommun: Lindesberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 700 000 SEK
Tillskottsmark med virkesrik tallskog och lätt kuperad bergslagsnatur!

Nu ges möjligheten att förvärva del av en större fastighet med virkesrik tallskog. Försäljningsobjektet består av två skiften om totalt 20 hektar med 5 200 m³sk med lätt kuperad bergslagsnatur. Ett ypperligt tillfälle för dig som söker tillskottsmark. Försäljningsobjektet kan även förvärvas tillsammans med objektet Björnhammaren som förmedlas nu och är en del av samma fastighet. Är du intresserad att veta mer kontakta ansvarig mäklare.

Kontakta Areal

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Grimsö

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Anton Stolpe Nordin och Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Försäljningsobjektets produktiva skogsmark uppgår till 20,4 ha enligt sammanställningen av skogstillståndet. Skogstillståndet är nyligen uppdaterat på objektet av laserdata samt en teoretiskt framräknad tillväxt till och med 2023. Virkesförrådet uppgår till 5 204 m³sk vilket ger 255 m³sk/ha. Tall är det dominerande träslaget med 89 % följt av 10 % gran, löv uppgår till 2%. Åldersfördelningen består mestadels av äldre skog som är avverkningsbar. Medelboniteten är 5,9 m³sk/ha och år. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Försäljningsobjektet berörs ej av några registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Objektet består av enbart skogsområden, vilket kan skapa en bra jakt. Viltslagen kan variera mellan sedvanligt småvilt samt älg, rådjur och vildsvin. Älgjakten ingår i Malingsbo älgförvaltningsområde. Jakten på försäljningsobjektet är upplåtet på ettårigt avtal.

Övrigt

Försäljningsobjektet är en del av en fastighet och en lantmäteriförrättning måste genomföras där objektet kommer fastighetsregleras till en annan fastighet inom Lindesbergs kommun. Köparen till försäljningsobjektet kommer att stå för lantmäteriförrättningen. Objektet kan ej enskilt bilda egen fastighet.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av LINDESBERG GÅSNÄSBODA 1:5

Ägare

Karl Hedin 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 20,4 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Summa: 20,8 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet är en del av en fastighet kan ej taxeringsvärdet fastställas.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Grimsö & vill bli kontaktad

Mäklaren för Grimsö kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier