Hagafjärden

Skog vid havet
Areal: 50 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 275 000 SEK
Anbudsdag: 14/6 2024
Ungskogsdominerad skogsfastighet i Hudiksvalls närhet. Fastigheten ingår i jaktklubb.

Invid havsviken Hagafjärden, ca 2 mil öster om Hudiksvall, säljs här en skogsfastighet om ca 43 ha skogsmark med i huvudsak unga skogar. Fastigheten består av två huvudsakliga skogsskiften samt ytterligare några mindre ägofigurer. Fastigheten ingår i en jaktklubb om ca 1 500 ha och säljaren erbjuder möjlighet till förmånlig hyra av stuga i samband med jakt.

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Hagafjärden

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Anders Berglund

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stuga

I den nordöstra delen av fastighetens stora skifte finns en stuga som kommer att flyttas inom fastigheten och styckas av för att behållas av ägaren. Servitut kommer att upprättas gällande VA-ledningar till stugans nya placering. Se Prospekt för karta över nuvarande samt planerad placering.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i april 2023 av Robert Bergström, Skog & Land Service AB, planen har därefter justerats för en säsongs tillväxt. Arealen produktiv skogsmark är i skogsbruksplanen uppmätt till 43,8 ha. Det beräknade virkesförrådet uppgår till 2 689 m³sk vilket ger ett medelförråd om 61 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder framför allt skog i åldersklasserna 10 till 19 samt 20 till 29 år. Medelboniteten är skattad till 5 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 195 m³sk/år. Trädslagsfördelning; 48% tall, 28% gran, 19% löv samt 5% lärk.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Fastigheten ingår i Östby jaktklubb om ca 1500 ha där diskussioner förs med angränsande jaktlag om en sammanslagning. I samband med jakt erbjuder säljaren förmånlig uthyrning av den stuga som säljaren skall stycka av och behålla. För närmare information gällande fortsatt ingående i jaktklubben hänvisas till Björn Hådell, ordförande, som nås på 070-365 64 03.

På fastighetens stora skifte har jaktklubben en samlingsplats där de uppfört ett par mindre byggnader, en grillplats mm.

Registrerade naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns för närvarande registrerade på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet. Källa: Skogens Pärlor, fornsok.se

Vägar

För vägen mot Kölsund betalas en avgift om 250 kr/år samt vid behov ett tillägg vid snörika vintrar för snöröjning.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Rogsta-Östby 1:10

Ägare

David Hammar 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 47,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,8 ha
Impediment 3,5 ha
Berg/hällmark 1,4 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Inägomark 0,1 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 50,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 24 000 kr
Betesmark 11 000 kr
Skogsmark 1 333 000 kr
Ekonomibyggnader 356 000 kr
Summa: 1 724 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns två pantbrev om totalt 2 000 000 kr uttagna. Säljaren löser eventuella lån senast på tillträdesdagen. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Fastighetsmäklare

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier