Hällsarvet

Skog söder om Bjusan
Areal: 12 ha
Kommun: Borlänge
Objektstyp: Skog
Prisidé: 700 000 SEK
Anbudsdag: 30/5 2024
Ett skifte med möjlighet till småskaligt skogsbruk, rekreation och jakt!

Skogsfastighet i ett skifte med väg i fastighetsgräns. Hällsarvet erbjuder möjlighet till småskaligt skogsbruk, rekreation och jakt i närheten av Borlänge. Fastigheten är perfekt för den som vill påbörja sitt skogsägande eller för den som vill utöka sitt innehav.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Hällsarvet

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 11,2 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd på 1 626 m³sk, vilket motsvarar 145 m³sk/ha. Skogen domineras av yngre och medelålders skogar med hög löpande tillväxt. Av trädslagen dominerar tall med 48 % av virkesförrådet medan gran har 29% och resterande löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,9 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 73 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad av Mellanskog i november 2022 och har räknats fram med ett års teoretisk tillväxt, hänsyn har tagits till utförda åtgärder. Avdelning 12 i skogsbruksplanen planterades våren 2023 med 3 000 plantor, nuvarande ägare kommer stödplantera avdelningen med ca 300 plantor under våren 2024.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande ett mindre område klassat som gransumpskog registrerat hos Skogsstyrelsen (N 142–2015). Området omfattar ca 0,25 ha och är berör del av bestånd 8.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Halla jaktklubb som disponerar ca 2 000 hektar i västra delen av Borlänge kommun. Här finns god tillgång på älg, rådjur, hare och fågel. Klubben har ett 40-tal medlemmar och nuvarande ägare har begärt utträde ur klubben. Ny ägare till fastigheten får ansöka om medlemskap. För mer information och kontaktuppgifter se hallajakt.se

Fiske

Fastigheten ingår i Borlänge central FVO som omfattar en fiskevattensareal om ca 900 hektar. Det innebär att ägaren till fastigheten har rätt att köpa fiskekort för kräftfiske.

Rättsförhållande

Fastighet

Borlänge Hällsarvet 4:6

Ägare

Lars Häger 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,2 ha
Myr/kärr/mosse 0,8 ha
Summa: 12,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) och har ett fastställt taxeringsvärde avseende 2023 enligt följande:

 Skogsmark 734 000 kr* Skogsimpedimentmark 3 000 kr Summa 737 000 kr *Fastigheten har ett överskattat virkesförråd i taxeringen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Falun

Stallgränd 7
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Hällsarvet & vill bli kontaktad

Mäklaren för Hällsarvet kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier