Haraudden

I storslagen natur
Areal: 160 ha
Kommun: Jokkmokk
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 000 000 SEK
Anbudsdag: 25/4 2024
Talldominerad fastighet med strand mot Vajkijaure och fina rekreationsmöjligheter, endast ett stenkast från Jokkmokks centrum.

Med magnifik utsikt från Getberget och lång strand mot Vajkijaure ligger Haraudden väl samlad i två fina skiften. Skogsmarken uppgår till 131 ha med ett uppskattat virkesförråd om 10 641 m³sk där den största delen ligger i slutavverkningsbar skog. Fastigheten har genom sitt mantal del i Jokkmokks Allmänning vilket ger möjlighet till bidrag för skogsskötseln samt jakt på allmänningens marker. Haraudden erbjuder talldominerad skog och rekreation i enastående miljö endast ett stenkast från Jokkmokks centrum.

Kontakta Areal

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Haraudden

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan som upprättades i september 2021 av Jan-Erik Bragfors, Skogsstyrelsen, och denna är uppräknad med tillväxt. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 131 ha och har ett virkesförråd om 10 641 m³sk där övervägande andel av virkesförrådet ligger i slutavverkningsbar skog men det finns även gallringsskog. Tall är det klart dominerande trädslaget (95%) följt av gran (3%), löv (1%) och björk (1%). Medelbonitet om 2,6 m³sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten ingår i Harauddens Jaktvårdsförening med en total areal om 1 498 ha. Tilldelningen för 2023/2024 års jakt är en vuxen älg och en kalv.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Jokkmokk Haraudden 2:2

Ägare

Ann-Christin Kvickström 1/4
Anna-Karin Kvickström 1/4
Aina Öman 3/8
Axel Sandström 1/8

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 131,0 ha
Impediment 15,5 ha
Berg/hällmark 12,9 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,5 ha
Vatten 9,6 ha
Summa: 169,7 ha

Taxeringsvärde

Haraudden 2:2 är taxerad som en lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr med typkod 113. Gården med tomt kommer att styckas av från fastigheten och när det är klart kommer det som nu säljs att åsättas ett nytt taxeringsvärde.

Inteckningar

Det finns två inteckningar om totalt 326 000 kr registrerade på Haraudden 2:2. Dessa inteckningar följer med det som säljs.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är skriven i Jokkmokks kommun sedan 12 månader. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier