Höka Gård

Höka Gård
Areal: 25 ha
Kommun: Motala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 21/5 2024

I Motala kommun strax nordväst om samhället Godegård ligger Höka gård. En trevlig fastighet med två bostadshus, rationella ekonomibyggnader samt totalt 25,5 hektar mark fördelat på 11,2 hektar åker, 7,1 hektar skog och 6,9 hektar betesmark.

Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Höka Gård

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Foto: Magnus Jansson och Jacob Rappe Nilsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är uppfört på källargrund med stomme och fasad av trä under tak av lertegel. Uppvärmning sker med vattenburet system med vedeldad panna i källaren. Vatten tas från enskild borrad brunn samt avlopp med trekammarbrunn och infiltrationsbädd.

Entréplan består av kök, badrum, kontor, samt två sällskapsrum i anslutning till varandra. Övre plan består av fyra sovrum samt en toalett. I källaren finns pannrum och tvättstuga.

Arbetarbostaden

I nära anslutning till gårdens ekonomibyggnader ligger den tidigare arbetarbostaden, uppförd på källargrund med stomme och fasad av trä under tak av tegel. Uppvärmning sker med vattenburet system med en vedeldad panna i källaren. Vatten tas från enskild borrad brunn och avloppet består av trekammarbrunn med infiltrationsbädd. På entréplanet finns hall, två rum samt kök och badrum. I källaren finns ett rum, matkällare och pannrum. Det finns också en oinredd vind som nås via vardagsrummet.

Ekonomibyggnader

Maskinhall/djurstall

Maskinhall uppförd år 1995 på gjuten platta med stomme av trä under tak av plåt. Cirka halva byggnaden tjänar som rationell maskinförvaring och halva byggnaden har historiskt tjänat som ungdjursstall, där delar av inredningen med boxar, foderbord med mera finns kvar. På baksidan av byggnaden finns en gödselplatta samt urinbrunn. Byggnadens yttre mått är cirka 37*16 meter.

Stall

Uppförd på stengrund med trästomme och träfasad under tak av plåt. Byggnaden är inredd med hästboxar. Byggnadens yttre mått är cirka 7*18 meter.

Verkstad

Verkstad uppförd år 1995 på gjuten platta med trästomme och fasad av trä under tak av plåt. På ena kortsidan finns vikportar. Byggnadens yttre mått är cirka 15*8 meter.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens åkermark uppgår till totalt 11,2 hektar. Åkermarken är inte upplåten utan är tillgänglig för en ny ägare på tillträdesdagen. Betesmarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 5,1 hektar, inte heller denna är upplåten utan är tillgänglig för en ny ägare på tillträdesdagen.

Möjlighet finns att arrendera ytterligare närliggande åkermark genom ett separat sidoarrende.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår det totala virkesförrådet till 1 467 m³sk och den produktiva skogsmarken uppgår till 7,1 hektar. Det ger ett genomsnittligt virkesförråd om 208 m³sk/hektar. Fastighetens medelbonitet bedöms uppgå till 4,1 m³sk/hektar och år. Skogen domineras av löv som utgör 78% av virkesförrådet följt av tall och gran som utgör 13, respektive 9%.

Jakt

På Hökas marker finns goda förutsättningar för småvilts och pyrschjakt. I området finns främst rådjur, vildsvin, älg och kronvilt. Jakten är inte upplåten utan är tillgänglig för en köpare på tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Motala Höka 1:19

Ägare

Prästlönetillgång, Svenska kyrkan 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 7,1 ha
Impediment 0,2 ha
Inägomark 16,3 ha
Övrigmark 2,0 ha
Summa: 25,6 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och ej ännu taxerad. Preliminär klassificering är lantbruksenhet bebyggd (typkod 120).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Säljaren avser avyttra fastigheten till fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Fastighetsmäklare

Jacob Rappe Nilsson
Jacob Rappe Nilsson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
073-822 00 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier