Budgivning pågår!

Jonstorp

Välarronderad skogsgård
Areal: 39 ha
Kommun: Ödeshög
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 200 000 SEK
Anbudsdag: 13/5 2024
Gård i fint och avskilt läge som erbjuder boende, skog, inägomark samt jakt- och fiskemöjligheter.

Budgivning

Budgivare 1 5 700 000 SEK 2024-05-16   kl. 13:24
Budgivare 5 5 000 000 SEK 2024-05-13   kl. 20:40
Budgivare 4 5 000 000 SEK 2024-05-13   kl. 14:27
Budgivare 3 5 650 000 SEK 2024-05-13   kl. 11:42
Budgivare 2 5 000 000 SEK 2024-05-13   kl. 10:10
Budgivare 1 5 000 000 SEK 2024-05-12   kl. 17:55

I Ödeshögs kommun cirka sju kilometer sydost om samhället Ödeshög ligger Jonstorp. En välarronderad fastighet om totalt 39,9 hektar med ett bostadshus och rationella ekonomibyggnader. Enligt skogsbruksplanen fördelar sig arealen på 5 hektar inägor, 33 hektar produktiv skogsmark och 1,9 hektar övrig mark. Det totala virkesförrådet uppskattas till 5 866 m³sk och stor del återfinns i huggningsklasserna G1, S1 och S2. Välkomna att kontakta ansvarig fastighetsmäklare för att boka en visning.

Kontakta Areal

Jacob Rappe Nilsson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Jonstorp

Jacob Rappe Nilsson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
073-822 00 16

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Foto: Jacob Rappe Nilsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshus uppfört år 1937, sedan tillläggsisolerat och brädfodrad fasad år 1973. Huset är genomgående försett med tvåglasfönster och plåttak av plannja. Invändigt har byggnaden enklare standard och har under nuvarande ägares tid inte tjänat som bostad. På nedre plan finns vardagsrum, kök samt badrum. På övre plan finns hall och två sovrum.

Uppvärmning sker genom direktverkande el. Vatten tas från enskild grävd brunn. Fastigheten har enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltrationsbädd (funktion okänd). Huset är anslutet till fiber.

Energideklaration

Ingen energideklaration är upprättad och kommer ej bekostas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Djurhus uppförd på stengrund med trästomme och träpanel under tak av aluminiumplåt. Invändigt har byggnaden gjutet golv. Loge med betonggolv. Idag fungerar byggnaden som maskin- och redskapsförvaring.

Uthus

Timrad bod med betonggolv under tak av tegel, isolerat golvutrymme. Byggnaden tjänar idag som förvaring.

Garage

I nära anslutning till ladugården finns ett garage, uppfört i trä med stående träpanel under tak av plåt. På ena kortsidan finns dubbeldörrar som möjliggör maskinförvaring. Byggnadens mått är cirka 6*5 meter.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken på fastigheten uppgår enligt skogsbruksplanen till 5 hektar. Marken är inte upplåten utan är tillgänglig för en ny ägare på tillträdesdagen. Historiskt har den öppna marken putsats en gång per år enligt muntlig överenskommelse med en lantbrukare i området, inget vederlag har utgått.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplanen som upprättades november 2023 till 33,3 hektar. Virkesförrådet uppgår till 5 866 m³sk eller 176 m³sk per hektar. Gran är det dominerande trädslaget med 68 % av virkesförrådet följt av tall och löv som utgör 23 respektive 8 %. Medelboniteten på fastigheten uppgår till 9,1 m³sk per hektar och år. Den årliga tillväxten uppgår till 251 m³sk. Under planperioden föreslås uttag om totalt 4 235 m³sk, varav 3 518 m³sk i slutavverkning.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

På Jonstorps marker finns goda förutsättningar för jakt. På fastigheten förekommer främst rådjur, vildsvin, älg. Fastigheten ingår i Trehörna Älgskötselområde. Jakträtten är skriftligen upplåten till 2024-10-11, därefter är jakten tillgänglig för en ny köpare.

Fiske

Enligt skogsbruksplanen hör 0,1 hektar vatten till fastigheten, där fastigheten har rätt till fiske i Dalasjön. Här finns tillgång till sedvanlig insjöfisk.

Rättsförhållande

Fastighet

Ödeshög Jonstorp 1:1

Ägare

Anna Tunemar 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 38,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 33,3 ha
Impediment 1,2 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 5,0 ha
Övrigmark 0,3 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 40,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 183 000 kr
Betesmark 30 000 kr
Skogsmark 3 430 000 kr
Tomtmark 164 000 kr
Bostadsbyggnader 453 000 kr
Ekonomibyggnader 39 000 kr
Summa: 4 299 000 kr

Inteckningar

Det finns 7 pantbrev uttagna i Ödeshög Jonstorp 1:1 om totalt 91 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Vadstena

Storgatan 34
592 30   Vadstena
Alla objekt från Vadstena

Ansvarig mäklare

Jacob Rappe Nilsson
Jacob Rappe Nilsson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
073-822 00 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier