Jorm

Vid fjällen
Areal: 95 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 975 000 SEK
Anbudsdag: 13/5 2024
Skogsskifte i Jorm som erbjuder 35,1 ha skog samt jakt i viltvårdsområde på 13 000 ha, allt i storartad fjällmiljö.

Naturskönt bland fjälltopparna ligger detta skogskifte i Jorm, norra Jämtland, där markerna sträcker sig från byn Jorm i syd och upp till Jormruet i norr. Utifrån sin belägenhet har fastigheten hög vildmarkskaraktär och varierad skogsterräng. Skogsmarken omfattar 35,1 ha och har ett virkesförråd om 2 305 m³sk. Fastigheten erbjuder jakt i viltvårdsområde där man jagar på 13 000 ha. Här finns fantastiska möjligheter för rekreation i storartad natur med dom omkringliggande fjällen som fond och sjöarna Lill-Jorm och Stor-Blåsjön endast ett stenkast bort.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Jorm

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Bilder

Visa alla 8 bilder
Visa alla 8 bilder

Foto: Bengt Wiklander, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2023 av Kalle Lennartsson, Högarna Skog AB, den är sedan uppräknad med tillväxt. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 35,1 ha och har ett virkesförråd om 2 302 m³sk. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,5 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning med 56 % och 44 % gran. Åldersfördelningen är ojämn med tyngdpunkt på yngre och äldre skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, fornlämningar m.m.

Det finns idag inga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornlämningar eller dylikt registrerade. (Källa SeSverige)

Det finns husgrunder på fastigheten som återfinns i avdelning 3 i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Jorms VVO om ca 13 000 ha. För kontaktuppgifter till ansvarig för viltvårdsområdet kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Fiske

Fastigheten ingår i FVO.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Jorm 1:84

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 96,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 35,1 ha
Myr/kärr/mosse 36,1 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 23,5 ha
Summa: 95,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Betesmark 3 000 kr
Skogsmark 298 000 kr
Skogsimpediment 29 000 kr
Summa: 330 000 kr

Inteckningar

Det finns tre inteckningar om totalt 975 000 kr registrerade på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier