Jorm

Skog i Jorm
Areal: 134 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 150 000 SEK
Anbudsdag: 5/10 2022
Naturskönt med 48,6 ha produktiv skog, 2 078 m³sk. Rekreation och jakt i VVO om 13 000 ha.

Obebyggt skogskifte i Jorm, norra Jämtland. Området är mycket naturskönt med omkringliggande fjäll och fjälltoppar. Utifrån sin belägenhet har fastigheten hög vildmarkskaraktär och varierad skogsterräng. Total areal om 134 ha varav 48,6 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 2 078 m³sk. Fastigheten ingår idag i viltvårdsområde om ca 13 000 ha. Fastigheten erbjuder mycket goda möjligheter för den som söker större skogsfastighet i naturskönt område, med möjlighet till jakt på stora arealer i fjäll och fjällnära miljö.

Rekreation, naturskönt belägen med utsikt över de omkringliggande fjällen, ger naturligt ett högt rekreationsvärde i form av jakt och fiske i vacker natur.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Jorm

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Bilder

Visa alla 7 bilder
Visa alla 7 bilder

Foto: Bengt Wiklander

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan som upprättats 2018 av Gällö skog, sedan uppräknad av Folke Lindblom PF planer fram till dags datum. Enligt skogsbruksplanen utgörs fastigheten av 48,6 ha produktiv skogsmark och har ett virkesförråd om 2 078 m³sk, där större andelen är tillväxtskog. Trädslagsfördelningen visar i huvudsak på löv men även viss andel gran. Fastigheten har en medelbonitet om 3,5 m³sk/ha.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns idag inga behov av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturminnen, inlöst område

På fastigheten finns ett område som blivit inlöst där det utbetalats fjällnära ersättning (för mer info och kopia av beslutet kontakta fastighetsmäklaren).
Det finns idag en registrerad nyckelbiotop på fastigheten, utöver det finns inga övriga naturvärden eller forn- och kulturminnen registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag i Jorms VVO om ca 13 000 ha. Inom viltvårdsområdet har en överenskommelse skett vilken innebär att fågeljakten är bortbytt mot
älgjakt. Därav jagas ingen fågel i viltvårdsområdet förrän 16 oktober. Mot detta erhåller denna fastighet en areal för älgjakten som då medför att arealkravet för full köttlott tillgodoses. Efter 16 oktober jagas fågel inom hela viltvårdsområdet. För kontaktuppgifter till ansvarig för viltvårdsområdet kontakta ansvarig fastighetsmäklare

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt på tillträdesdagen, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har ej fiskerätt.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Jorm 1:351, del av

Ägare

Christer Rådström 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 48,6 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 85,1 ha
Summa: 134,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Skogsmark 827 000 kr, Skogsimpediment 99 000 kr, Summa 926 000 kr.

Inteckningar

Det finns 6 inteckningar registrerade på fastigheten om totalt 1 235 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier