Såld

Källösa

Källösa
Areal: 30 ha
Kommun: Söderköping
Objektstyp: Skog
  • Denna fastighet är såld

Skogsfastigheten Källösa ligger i Östra Ryd och omfattar ett skifte på totalt 30,7 ha, varav 29,5 ha produktiv skogsmark. Fastigheten är obebyggd. Tall är det dominerande trädslaget och virkesförrådet uppskattas till 7 033 m3sk. I markerna finns älg, dovvilt, vildsvin och rådjur. Fastigheten kommer att fastighetsregleras till köparens fastighet.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier