Kårböle

Skog vid vägkant
Areal: 5 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 600 000 SEK
Anbudsdag: 24/5 2024
Lättillgänglig, talldominerad och gallrad skog med jakt i större vvo.

Här säljs en mindre fastighet i ett stycke lättillgängligt belägen invid riksvägen vid byn Kårböle i nordvästra Hälsingland. Välbestockad med äldre färdiggallrad och talldominerad skog, vilket ger förutsättningar till direktavkastning inom en relativt nära framtid. Fastigheten ingår i viltvårdsområde om ca 8 700 ha.

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Kårböle

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Malin Strand

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan har upprättats av Jan Andersson Skogstjänster i mars 2024. Enligt denna omfattar fastigheten enbart produktiv skogsmark vars areal anges till 5,5 ha. Virkesförrådet har beräknats till 1 458 m³sk vilket innebär 265 m³sk per hektar. Skogens ålder anges till 68 år och utgörs till 82% av tall, 17% gran och 1% löv. Boniteten är beräknad till 5,9 m³sk per hektar och år.

Se bifogad skogsbruksplan för närmare information.

Jakt

Fastigheten erbjuder möjligheter till jakt inom Kårböle viltvårdsområde som omfattar ca 8 700 ha. Småviltjakt bedrivs inom hela området medan älgjakten är uppdelad på två jaktlag. För mer information, kontakta ordförande Rickard Åhlund på telefon 070-527 24 82.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Kårböle FVO som administrerar många fina fiskevatten. Fiskekort måste lösas av alla. Fisket i Messubodsjön är exklusivt enbart för fastighetsägare i Kårböle och Messubodarna. För mer information se deras hemsida: https://karbole.se/fvof/.

Naturvärden och kulturlämningar

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet.
Källa, Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägars bärighet, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Kårböle 3:61

Ägare

Gunnar Nordkvist 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 5,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 5,5 ha
Summa: 5,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 302 000 kr
Summa: 302 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier