Linde

Skog i ett skifte på natursköna Kroppefjäll.
Areal: 28 ha
Kommun: Mellerud
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 17/5 2019
Tillfälle att köpa skog på natursköna Kroppefjäll. Fastigheten ligger i ett skifte om ca 28 ha varav 24 ha skog med en totalvolym skog om ca 3 500 skogskubikmeter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken omfattar ca 24 ha där det finns både bördiga granskogar och bergbundna tallmarker. Terrängen är måttfullt kuperad och har överlag god tillgänglighet. Boniteten är 4,2 och den löpande tillväxten är ca 100 m3sk per år. Virkesförrådet enligt skogsbruksplanen med hänsyn till tillväxt och avverkning(del av avdelning 32) är ca 3 500 skogskubikmeter (m3sk). Skogen utgörs till största delen av medelålders gallringsskog samt mindre del slutavverkningsskog. Trädslagen utgörs av ca 69 % tall, ca 31 % gran. För mer skoglig information se bilagd skogsbruksplan som är upprättad av Svensk Skogsservice maj 2018.

Jakt

Jakt på älg och småvilt. Älgjakten ingår i älgskötselområde och samordnas idag i ett jaktlag om ca 1 000 ha.

Fiske

Fiske i Örsjön genom fiskevårdsområde som erbjuder bra fiske på bl.a. gös.

Rättsförhållande

Fastighet

Mellerud Linde 1:31 m fl

Ägare

Lennart Nyströms dödsbo dbo 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 24,4 ha
Övrigmark 3,6 ha
Summa: 28,0 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

Inga penninginteckningar kommer att följa fastigheten.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0521-27 27 55
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Linde och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning