Linderås

Åker och skog
Areal: 29 ha
Kommun: Tranås
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 20/5 2024

I nära anslutning till Linderås kyrkby ligger denna fastighet om 29 ha, fördelad på 23 ha skogsmark, 5 ha åkermark och 1 ha övrig mark. Skogsmarken är belägen på två skiften och har ett totalt virkesförråd om 3 250 m³sk. Åkermarken utgörs av mossmark och gränsar mot Svartån.

Möjlighet finns att lämna bud på fastigheten i sin helhet, alternativt del av.

Kontakta Areal

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Linderås

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder

Visa alla 9 bilder
Visa alla 9 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Vida, Olof Johansson. Fältarbetet är utfört under maj 2023. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 22,9 ha. Trädslagsfördelning: Gran 60%, ek 2%, björk 30 % samt övrigt löv 8%. Bonitet 8,8 m³sk/ha. Virkesförråd
3 099 m³sk. Eftersom en växtsäsong har gått sedan fältarbetet utfördes kan 2023 års tillväxt läggas till skogsbruksplanens volym. Beräknat virkesförråd vid försäljningstidpunkten är således 3 099 +153 = 3 252 m³sk.

Jordbruksmark

På fastigheten finns ca 5,2 ha åker. Marken utgörs av mossmark.

Jakt/fiske

Jakträtten står till köparens förfogande. Älgjakt sker tillsammans med grannfastigheter.

På fastigheten finns sedvanligt vilt som älg, rådjur, hare, räv och vildsvin.

Fisket i Svartån är samfällt.

Rättsförhållande

Fastighet

Tranås Linderås 1:3, 2:1, del av.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 22,9 ha
Berg/hällmark 0,4 ha
Inägomark 5,2 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 29,1 ha

Taxeringsvärde

Aktuellt taxeringsvärde saknas.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Fastighetsmäklare

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier