Lomsen

Skog vid Lomsen
Areal: 71 ha
Kommun: Sandviken
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 100 000 SEK
Fin skogsfastighet med strand mot Lomsen.

Fin skogsfastighet med bra bilvägnät belägen i Högbo, 8 km norr om Sandviken. Fastigheten omfattar totalt 71 ha mark varav 52 ha produktiv skogsmark i ett skifte. Virkesförrådet uppskattas till drygt 10 000 m³sk med tall som dominerande trädslag. Med härlig utsikt över Lomsen på västra delen av skiftet samt cykel- och vandringsleder på östra sidan är detta en fin fastighet för såväl rekreation som produktion. Inga byggnader finns på fastigheten. Bra jakt i Högbo VVO.

Kontakta Areal

Peter Svensson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Lomsen

Peter Svensson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: Kerstin Granath, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 71,6 ha varav 52,9 ha är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 10 064 m³sk, vilket motsvarar ca 190 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 72 % av virkesförrådet medan gran har 17 % och löv 11 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,6 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 372 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad av Jhonas Danrud i april 2023.

Vägar

Fastigheten har andel i Sandviken Överbyn GA:3 avseende de vägar som går till fastighetens västra del. Lövtjärnsvägen i fastighetens östra del är enskild väg och används som utfartsväg enligt gammal hävd. Stickvägarna in på fastigheten från båda sidor är enskilda vägar.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Högbo VVO som jagar på drygt 4 200 ha jaktmark. Älgjakten bedrivs gemensamt medan småviltjakten får bedrivas enskilt på hela området. Bra jakt på främst älg, rådjur, hare och skogsfågel kryddat med spännande jakt på björn. Kontaktperson Ove Högberg, 073-064 90 22.

Rättsförhållande

Fastighet

Sandviken Överbyn 8:31

Ägare

Ove Högberg 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 52,9 ha
Impediment 18,3 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Summa: 71,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 000 000 kr
Skogsimpediment 46 000 kr
Summa: 2 046 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 2 236 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-06-27
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Sandviken

Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Alla objekt från Sandviken

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Fastighetsmäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Lomsen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Lomsen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier