Mölnahult

Skog vid Skärlen
Areal: 66 ha
Kommun: Växjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 400 000 SEK
Anbudsdag: 6/5 2024
Fint skogsskifte med stuga vid stranden

Väl samlad skogsfastighet med stuga på strandläge vid sjön Skärlen, känd för sitt klara fina vatten. Mölnahult ligger i östra delen av vackra Asa församling och omfattar 66 ha mark i fin arrondering. Av ägorna utgör 61 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 7 070 m³sk. Arealmässig tyngdpunkt i gallringsskog samt äldre röjningsskog vilken snart övergår i gallringsfas. Hög tillväxt och god volymförräntning. Fastigheten har variationsrik natur, här finns utöver bra granskogar vacker kulturmark, mossar och högre bergbundna partier. Förutom värdefull virkesproduktion tillhandahåller Mölnahult stora mjuka värden i form av strand och fiske i Skärlen samt naturligtvis sedvanlig jakträtt.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik ”Prospekt & Dokument” nedan.

Välkommen på visning

17Apr
Ons 17:00
Visning av byggnader. Anmälan till fastighetsmäklaren senast dagen före visning.
Kontakta Areal

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Mölnahult

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stuga

På Mölnahult finns en enkelt inredd stuga med ett mycket naturskönt läge vid Skärlens strand. En trevlig samlingsplats för vänner och familj med möjligheter till
såväl bad och fiske som lugna stilla naturupplevelser. Stugan har sedan nuvarande ägare förvärvade fastigheten 2014 genomgått en upprustning och inrymmer ett rum med braskamin och stora fönster mot sjön samt tre mindre sovrum. Vid huset finns trädäck med vedeldad badtunna. Vid stranden ligger en brygga och på tomten finns en liten vedeldad bastu. El, vatten och avlopp saknas.

Tilläggsinformation avseende stuga, brygga mm finns - kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Gammal ladugård omgiven av vackra kulturmarker. Byggnaden har tak av plåt. El saknas.
I avd 33 finns idag en enkel sjöbod på ofri grund som ej ingår i försäljningen, för vidare information se prospekt.

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Sternskog, Tomas Stern med fältarbete mars 2024.

Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 61 ha och virkesförrådet anges till ca 7 070 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning anges till 22 % tall, 65 % gran och 13% löv. Medelboniteten anges till ca 7,7 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 470 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 380 m3sk/år vilket motsvarar ca 5,4% volymförräntning av virkesförrådet.

Tyngdpunkten av arealen återfinns i yngre gallrings- och äldre röjningsskog med god tillväxt.I skogsbruksplanen föreslås en avverkning om ca 1 790 m3sk under planperioden fördelat mellan ca 360 m3sk föryngringsavverkning och ca 1 430 m3sk gallring mm. Om åtgärdsförslagen följs bedöms virkesförrådet uppgå till ca 9 100 m3sk vid planperiodens utgång.

Jordbruksmark

Naturskön kulturmark med småbruten åker, stenrösen och betesmark med ekar. Marken har inte brukats under senare år. Arealen uppgår till ca 1,1 ha enligt
skogsbruksplan. Inga arrendeavtal föreligger.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst finns inga registrerade nyckelbiotoper eller sk objekt med naturvärde.

Jakt

Trevlig jaktmark med lugnt läge långt från större vägar. Sedvanlig jakt efter främst älg, vildsvin, rådjur och dovhjort. Marken ingår i Asaryd-Buskatorp
viltvårdsområde på ca 2 105 ha. Jakten är fri för köparen att disponera från tillträdesdagen. Jakttorn och annan utrustning följer ej fastigheten.

Fiske

Skärlen som är känd för sitt klara fina vatten stäcker sig över länsgränsen in i Vetlanda kommun. Sjön är ca 3,18 km² stor och har ett största djup på ca 28 m.
Till gården hör andel i samfällt fiske i det vattenområde av sjön som tillhör Mölnahults skifteslag. I Skärlen finns även signalkräftor. Sjön ingår ej i något fiskevårdsområde. För kräftfisket finns en överenskommen uppdelning av byns vatten mellan fiskerättsägarna.

Rättsförhållande

Fastighet

VÄXJÖ MÖLNAHULT 1:4, m fl.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 61,0 ha
Myr/kärr/mosse 1,1 ha
Berg/hällmark 1,5 ha
Inägomark 1,1 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 66,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 101 000 kr
Betesmark 25 000 kr
Skogsmark 4 268 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 4 398 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 2 475 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen erfordras ej för fysisk person som varit folkbokförd i någon av de tidigare församlingarna Asa eller Aneboda de senaste 12 månaderna. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd, ansökningsavgift 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mera information se prospekt.

Försäljningssätt

För mera information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Mölnahult & vill bli kontaktad

Mäklaren för Mölnahult kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier